Co będzie na pracy klasowej?

1. Czytanie ze zrozumieniem (aby dobrze odpowiedzieć na pytania, należy dokładnie przeczytać tekst)

2. Wyrazy pokrewne.

3. Rozpoznawanie rzeczowników, przymiotników.

4. Opis postaci (dokładne informacje, jak napisać tę formę wypowiedzi, masz w zeszycie, warto sobie przypomnieć).


Ćwiczenia:

Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki, pamiętaj, aby wyrazy należały do tej samej rodziny:


Przykład: tajemnica - tajemniczy

1. zabawa - ..........................

2. program - ...........................

3. zieleń- .................................

4. książka - .............................


Podobnie można utworzyć wyrazy pokrewne odwrotnie, czyli od przymiotników tworzymy rzeczowniki


Przykład: domowy - dom

1. kwiatowy - .................................

2. kolorowy - .................................

3. filmowy- ....................................

4. pracowity - ................................

Powodzenia