Temat: O prawdzie kilka słów prawdy. Czytamy wiersz Jana Twardowskiego pt. "Prawda"

Cele lekcji

- nauczysz się, co to jest anafora,  określisz funkcję anafory w utworze poetyckim,

- poznasz wiersz Jana Twardowskiego pt. "Prawda", 

- przypomnisz sobie informacje o poecie, utrwalisz pojęcie wiersz wolny
i wiersz biały,

- rozpoznasz środki artystyczne w wierszu (epitet, porównanie, przenośnia)

- przypomnisz sobie, jak się pisze ogłoszenie.

Kryterium sukcesu

- wiesz, kim był Jan Twardowski,

- znasz wiersz pt. "Prawda",

- wiesz, co to jest anafora, rozpoznajesz ją w wierszu,

- wiesz co oznacza wiersz biały

 

Epitety

 Prawda - pozłacana (mało wartościowa), zbyt określona (zbyt jasna)

Porównanie

Prawda - jak zagadka (tajemnicza)

jak rana (bolesna)

jak piękność co minęła (czasami trudno być wiernym swoim poglądom)

jak kamień (trwała, stała, pewna) DOGMAT

 

Przenośnia

 Prawda  - w białych rękawiczkach (ostrożnie delikatnie przekazywana)

co się siebie wstydzi (banalna, nie na czasie)

 

Zadanie

1. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w muzeum prawdy, wymień mi eksponaty, które tam oglądasz.

2. Napisz ogłoszenie o otwarciu Multimedialnego Muzeum Prawdy.