Sukces - 1. pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia

             2. zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji
Temat: Tylko nudziarze nie mają marzeń. Czytamy opowiadanie pt. " Przebój na pięć"      

Cele lekcji:

- poznasz fragment powieści Katarzyny Majgier pt. "Przebój na pięć",

- dowiesz się co oznaczają pojęcia:  postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe.


Postacie pierwszoplanowe - bohaterowie, którzy odgrywają główną rolę w przedstawionych wydarzeniach

Postacie drugoplanowe - bohaterowie, którzy występują tylko w niektórych wydarzeniach 

Kot i lis - "Pinokio"