Temat: Z dłonią w dłoni, z sercem przy sercu. Czytamy wiersz Tadeusza Różewicza pt. "Przepaść"


Cele lekcji:

- poznasz wiersz Tadeusza Różewicza pt. "Przepaść",

- dowiesz się, kim był Tadeusz Różewicz,

- poznasz pojęcie "wiersz biały",

- rozpoznasz w wierszu przenośnię, epitet.


Abstrakcja - obrazy rzadko związane z rzeczywistością

Malowidło - obraz malowany farbami zwłaszcza na ścianie. Lekceważąco - obraz bez wartości.

Kolaż - technika artystyczna, która polega na tworzeniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw

Polichromia - wielobarwna ozdoba malarska ścian, sufitów, sklepień

Tryptyk - ołtarz składający się z trzech części, części głównej o dwóch skrzydeł. Znaczenie tego słowa przeniosła się też na obrazy, które składają się a trzech części i dopiero po złożeniu tworzą artystyczną całość.