Temat: Co nazywa przymiotnik i jak się odmienia?

Cele lekcji

- dowiesz się, na jakie pytania odpowiada przymiotnik,

- przez co się odmienia,

- będziesz umiał rozpoznawać przymiotniki w tekście.