Jak napisać sprawozdanie?

1. Wstęp - określ temat sprawozdania, czas i miejsce zdarzenia, podaj uczestników. (co to jest za zdarzenie, które relacjonujesz?, kiedy miało miejsce?, gdzie się odbywało?, kto brał w nim udział?)

2. Rozwinięcie - opowiedz po kolei, co się wydarzyło. Jeżeli jest to konieczne, podaj dokładne dane liczbowe, imiona lub nazwiska osób, nazwy miejsc, itp). Pamiętaj, aby używać wyrazów nazywających następstwo czasowe, np. następnie, później, teraz, w tym czasie, na koniec, itp.)

3. Przez cały czas relacjonowania możesz opiniować, oceniać, czyli wyrażać swoje zdanie.

5 Zakończenie - Podsumuj znaczenie opisywanego zdarzenie, przedstaw, co o nim myślisz.

6. Po skończeniu pisania możesz swojej pracy nadać tytuł.

7 grudnia 2015 r.

Napisz sprawozdanie z naszej lekcji języka polskiego


NACOBEZU sprawozdania

1. Początek

- kiedy odbyła się nasza lekcja?

- kto brał udział?

- dlaczego podjęliśmy ten temat?

2. Rozwinięcie

- opowiedz po kolei, co się wydarzyło (opowieść o powstańcu, pokazanie pamiątek, podkreślenie tego, co jest dla mnie ważne, wyjście na cmentarz, odwiedzenie grobu Jerzego Manitiusa, powrót)

- nie zapominaj o swoich odczuciach, wrażeniach, opiniach.

3. Zakończenie - podsumuj lekcję, przedstaw swoją opinię.

Na sam koniec możesz zatytułować swoje sprawozdanie.

Pamiętaj o:

 - akapitach  - min. 3 ( wstęp, rozwinięcie i zakończenie)

- poprawnej pisowni (ó, u, rz, ż, ch, h, wielka i mała litera, pisownia NIE z czasownikami i przymiotnikami),

- przecinkach przed: że, który, gdy, ale, więc, rozdziel przecinkiem zdania składowe w zdaniu złożonym,

- nie powtarzaj tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie.


Comments: 2
  • #2

    Oliwia Kapturek❤️ (Wednesday, 15 May 2019 16:22)

    Super ❤️�

  • #1

    Dawid z 6A (Tuesday, 30 January 2018 16:22)

    Ciężkie trochę to sprawozdanie ale jest ok