Temat: Strona czynna i bierna czasownika


Cele lekcji:

 - poznasz dwie strony czasownika, stronę czynną i bierną,

- nauczysz się rozpoznawać poznane strony oraz budować zdania w stroni czynnej i biernej,

- dowiesz się, co to są czasowniki przechodnie i nieprzechodnie


Słoń kopie żyrafę. - strona czynna

Słoń - wykonawca czynności, podmiot

kopie - czynność, orzeczenie

żyrafę - obiekt czynności


Żyrafa jest kopana przez słonia - strona bierna

żyrafa - obiekt czynności

przez słonia - wykonawca czynności

Przykłady:

Mama myje okna - strona czynna

Okna są myte przez mamę - strona bierna

Kaziu maże tablicę.

Tablica jest mazana przez Kazia.