Temat: Dzieje Zenka, bohatera książki Ireny Jurgielewiczowej pt. "Ten obcy"


Cele lekcji:

- będziesz umiał podać podstawowe informacje na temat pisarki, pracując ze Słownikiem pisarzy polskich,

- wymienisz elementy świata przedstawionego w powieści,

- zbudujesz plan wydarzeń w postaci równoważników zdań.

Temat: I Ty możesz zostać dziennikarzem

Cele lekcji:

- napiszesz w grupie artykuł do tygodnika.

1. Wybierz wydarzenie, które według Ciebie nadaje się na ciekawy artykuł.

2. Wymyśl efektowny tytuł.

3. Podaj krótką informację, co się wydarzyło.

4. Opisz miejsce zdarzenia, podaj okoliczności , np. ciepły dzień.

5. Teraz napisz dokładną relację zdarzenia.

6. Przytocz słowa świadków zdarzenia.

7. Podsumuj ciekawą puentą.


Temat: Jakim chłopcem był Zenek - bohater książki pt. "Ten obcy"


Cele lekcji:

- zbierzesz informacje dotyczące Zenka,

- zredagujesz notatkę,

- przypomnisz sobie, jak napisać charakterystykę postaci.Zbierz informacje o Zenku według podanych punktów

1. Przedstawienie postaci.

2. Wygląd zewnętrzny.

3. Cechy charakteru wraz z przykładami z książki.

4. Podsumowanie - Twoja opinia.


Kryteria oceny charakterystyki

1. Napisz wstęp, który obejmuje przedstawienie postaci. Weź pod uwagę, skąd pochodzi główny bohater, informacje o jego rodzinie, problemy w życiu oraz jego decyzję dotyczącą przyszłości.

2. Od nowego akapitu zajmij się jego wyglądem zewnętrznym, (podaj najistotniejsze cechy wyglądu, opisz, jak wyglądał, kiedy dzieci zobaczyły go po raz pierwszy, porównaj z jego wyglądem późniejszym).

3. Teraz najważniejsza część, znów zacznij od nowego akapitu.

    Opisz jego cechy charakteru, które ujawniły się, kiedy dzieci poznały Zenka, następnie podaj cechy, dzięki którym zaimponował dzieciom, opisz też wady, poprzyj je odpowiednimi przykładami.

    Twoja praca będzie ciekawsza, jeżeli zastosujesz odpowiednie cytaty z lektury na udokumentowanie podanych cech.

4. Na zakończenie, które znów rozpocznij nowym akapitem, oceń bohatera, podaj własną opinię.

5. Poza tym będę oceniała oryginalność pracy. Zwrócę uwagę na poprawność ortograficzną, językową i interpunkcyjną. (pamiętaj, aby przedzielać przecinkiem zdania składowe w zdaniu złożonym, stawiaj przecinek przed:  że, który, jeśli, ale lecz, gdy, kiedy, dlatego, ponieważ).

Unikaj również powtórzeń tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

 

   

 

Zadanko

Jakim chłopcem był Zenek? - charakterystyka postaci

Irena Jurgielewiczowa

Zrobione przez Marcina Świdurskiego