Temat: W krainie literatury - powtórzenie

Dzisiaj pracujecie z podręcznikiem, można w parach lub
w trójkach, można również samodzielnie. Macie do dyspozycji książki, zeszyty z notatkami oraz w razie konieczności Internet.

Zadania znajdują się w książce na stronie 245. Proszę, byście wykonali zadania od 1 - 7. Pracujcie w zeszycie. Zadbajcie, aby Wasze notatki były przejrzyste. Każde zadanie wyróżnione.

Powodzenia

Piątek

Kolejne powtórzenie

Przeczytajcie tekst z podręcznika ze strony 246, a następnie wykonajcie zadanie 1 i 2. Zadanie 2 w zeszycie. Zadanie 1 delikatnie ołówkiem w książce.