Juliusz Słowacki


Temat: Raj utracony w świetle wiersza Juliusza Słowackiego pt. " W pamiętniku Zofii Bobrówny"


Cele lekcji:

- poznasz najważniejsze informacje o Juliuszu Słowackim,

- przeczytasz wiersz pt. "W pamiętniku Zofii Bobrówny",

- nazwiesz podmiot liryczny,

- rozpoznasz adresata lirycznego,

- wskażesz środki artystyczne w wierszu i określ ich funkcję,

- pięknie zarecytujesz poznany wiersz.


NACOBEZU

- powiesz, kim był Juliusz Słowacki,

- wymienisz jego najsłynniejsze utwory,

-określisz czas, w którym żył i tworzył,

- będziesz wiedział, kim jest podmiot liryczny, znajdziesz fragmenty w wierszu,

- opiszesz adresata lirycznego,

- wskażesz w wierszu epitety, porównania, przenośnie, personifikacje,