Temat: Widziane oczami dziecka w świetle tekstu pt. " Kotka Brygidy"

Cele lekcji:

- poznasz fragment książki pt. "Kotka Brygidy",

- dokonasz analizy świata przedstawionego,

- określisz sposób narracji.