Temat: Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani...Poznajemy pieśni legionowe


Cele lekcji:

 - poznasz pieśni pt. "My Pierwsza Brygada" oraz "Piechota",

- będziesz wiedział, co to jest liryka patriotyczna oraz czym charakteryzuje się pieśń,

- przypomnisz sobie, jak się pisze ogłoszenie.

 


odzyskała niepodległość 11 listopada 1918


Inaczej zwane LEGIONY PIŁSUDSKIEGO


Wojciech Kossak, Marszałek Piłsudski na Kasztance, 1928


Pieśń - utwór poetycki o tematyce patriotycznej, odznacza się melodyjnością


Melodyjność wyznacza

- budowa stroficzna,

- refren,

- rymy,

- jednakowa liczba sylab w wersie,

- liczne powtórzenia.


Zadanko

Napisz zaproszenie na "Wieczór patriotyczny" zorganizowany przez Twoją klasę z okazji Święta Niepodległości


NACOBEZU

1.Nad tekstem na środku umieść napis: ZAPROSZENIE.

2. Nie zapomnij o początku, np. Serdecznie zapraszam.

3. Zamieść wszystkie podstawowe informacje: na co zapraszasz, kogo, gdzie
i kiedy odbędzie się uroczystość?
4. Zadbaj, aby elementy te były uporządkowane. Razem zapisz informacje - datę, godzinę i miejsce. 

5. Nie zapomnij o podpisie.

6. Estetyka zapisu jest bardzo ważna.

7. Zadbaj, aby nie powtórzyć w tej krótkiej formie żadnego wyrazu.

8. Nie popełniaj błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.

Informacja dla uczniów, którzy dzisiaj byli poważnymi studentami Kolorowego Uniwersytetu.

Zadanie możecie zrobić na piątek. Idźcie spać.

Comments: 0