Temat: Powtarzamy wiadomości o wypowiedzeniu

Cele lekcji

- powtórzysz wiadomości o wypowiedzeniu,

- rozpoznasz zdania podzielone ze względu na budowę i intencję mówiącego.

NACOBEZU

- rozróżnisz zdanie od równoważnika zdania,

- będziesz wiedział czym charakteryzuje się zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte,

- wskażesz zdanie pojedyncze i złożone,

- ułożysz zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące i wykrzyknikowe.

Zadania

1. Ułóż jedno zdanie i jeden równoważnik zdania.

2. Nazwij wypowiedzenia ze względu na budowę.

a) Mama pojechała do córki na obóz harcerski.

b) Tata został.

c)  Dzieci przywitały wszystkich rodziców i zaśpiewały harcerską piosenkę.

d) Przywitanie.

3. Ułóż po jednym zdaniu oznajmującym, rozkazującym, pytającym.

4. Wskaż podmiot i orzeczenie w podanych zdaniach, nazwij rodzaje podmiotu i orzeczenia:

a) W klasie zabrakło dwóch dziewczynek.

b) Nie mam pojęcia.

c) Franek został najsympatyczniejszym chłopakiem trójki.

d) Znaleziono sporo przykładów wandalizmu.

e) Często Weronika wylatuje w ciepłe kraje na wakacje.