Temat: Rozważania na rozstajach. Czytamy wiersz pt. "Z synem w oknie"

Cele lekcji:

- poznasz wiersz Adama Ziemianina pt. "Z synem w oknie",

- rozpoznasz i opiszesz pomiot liryczny,

- rozpoznasz i opiszesz adresata wiersza,

- wskażesz środki stylistyczne i określisz ich funkcje.