1.       Kakao to:

 

- rzeczownik, zamaluj  1

 

- przymiotnik, zamaluj  2

 

2.        Kunsztowny to:

 

- rzeczownik, zamaluj 3

 

- przymiotnik, zamaluj 4

 

3.       Stary to:

 

- rzeczownik, zamaluj 6

 

- przymiotnik, zamaluj 5

 

4.       Deszcz to:

 

- rzeczownik, zamaluj 7

 

- przymiotnik, zamaluj 8

 

5.       Jeżeli miłość to rzeczownik zamaluj 9. Jeśli przymiotnik nie maluj żadnej cyfry.

 

1.      Przymiotnik odpowiada na pytania:

 

a)      jaki? jaka? jakie?          zamaluj A

 

b)      kto? co?                        zamaluj B

 

2.      Rzeczownik odmienia się przez:

 

a)      przypadki, liczby, rodzaje        zamaluj C

 

b)      przypadki, liczby                      zamaluj D

 

3.      Rzeczownik ma rodzaje:

 

a)      męski , żeński i nijaki                                                             zamaluj E

 

b)      męski, żeński, nijaki, męskoosobowy, niemęskoosobowy    zamaluj F

 

4.      Przymiotnik oznacza:

 

a)      osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy, zjawiska, pojęcia   zamaluj H

 

b)      cechy i właściwości                                                     zamaluj G

 

5.      Dopełniacz odpowiada na pytania:

 

a)      kto? co?            zamaluj J

 

b)      kogo? czego?    zamaluj  I

 

6.      Biernik odpowiada na pytanie:

 

a)      kogo? co?        zamaluj K

 

b)      z kim? z czym? zamaluj L

 

7.      Zawodowiec to:

 

a)      przymiotnik     zamaluj O

 

b)      rzeczownik      zamaluj M

 

8.      Cudowny to:

 

a)      przymiotnik   zamaluj N                             

b)   rzeczownik    nic nie maluj