Temat: Dotarliśmy do źródeł europejskiej  kultury.                                                                         Jesteśmy spadkobiercami przeszłości

Cele:

- poznasz najważniejsze informacje dotyczące antyku,

- przeczytasz tekst " Piękna Helena i początki",

- dowiesz się, czym charakteryzuje się kultura śródziemnomorska.

Literatura

Literatura starożytnej Grecji odegrała bardzo ważną rolę w kształtowaniu literatury europejskiej jak i nauki o literaturze. Już w starożytnej Grecji ukształtował się dzisiejszy podział na epikę, lirykę i dramat.

Liryka - pieśń, tren, hymn - to gatunki, które wywodzą się z antyku

Epika- gatunki: mit, epos, bajka

 

 

 

Homer

Autor "Iliady" i "Odysei"

 

 

Ezop - twórca bajki zwierzęcej

Dramat

Dramat - gatunki: komedia, tragedia

Twórca - Sofokles " Antygona"

Sztuka

Malarstwo wazowe

Rzeźba

Cechy - zachowanie proporcji ludzkiego ciała, ukazanie jego piękna, ukazanie postaci w ruchu (dynamizm), styl mokrych szat

Filozofia

Kierunki filozoficzne

stoicyzm - najwyżej cenili mądrość i cnotę, które osiąga się dzięki zachowaniu spokoju wewnętrznego. Dzisiaj stoicyzmem nazywa się postawę życiową, którą charakteryzuje niewzruszony spokój, niezależnie co by się działo.

epikureizm - szczęście wiąże się z przyjemnością rozumianą jako brak cierpienia, trzeba żyć w prostocie, harmonii, spokoju, najlepiej z radością przeżywać każdy dzień bez lęku przed śmiercią i cierpieniem.

cynizm - według cyników, aby osiągnąć szczęście trzeba odrzucić bogactwo i sławę, które  zniewalają człowieka, należy żyć w zgodzie z naturą.

Współcześnie cynika nazywamy człowieka, co nie szanuje powszechnie przyjętych obyczajów, wyśmiewa się i kpi z nich.

Najważniejsi filozofowie

Sokrates - uważał, że zło bierze się z nieznajomości dobra, szanował prawo, był bardzo odważny, w końcu stał się niewygodny dla władz, postanowili go skazać na otrucie cykutą.

Jest autorem słynnych słów: Wiem, że nic nie wiem.

Obraz "Otrucie Sokratesa" Luis Dawid  z XVIII w.

Platon - uczeń Sokratesa, założył Akademię Platońską, w której nauczał 40 lat. Uważał, że świat materialny jest niedoskonały, człowiek powinien dąży do dobra.

"Szkoła Ateńska" Rafael Santi

Arystoteles - uczeń Platona, jednak później odrzucił jego naukę, założył własną szkołę, w której uczył 12 lat. Nauczyciel Aleksandra Wielkiego. Uważał, że szczęście można osiągnąć kierując się zasadą złotego środka. Poza tym szczęście może osiągnąć każdy, dzięki ćwiczeniom i dobremu wychowaniu.

Twórca logiki i retoryki