Temat: W kręgu ludowych wyobrażeń. Czytamy utwór  Bolesława Leśmiana pt. "Dusiołek"

Cele lekcji:

- poznasz utwór Bolesława Leśmiana pt. "Dusiołek",

- dowiesz się, jakie cechy ma ballada,

- przypomnisz sobie, co to jest neologizm,

- porównasz ukazanie Boga w utworze Jana Kochanowskiego i Bolesława Leśmiana.


Uzupełnij tabelę


 

Jan Kochanowski „Czego chcesz od nas, Panie”

Bolesław Leśmian „Dusiołek”

1. Osoba mówiąca

 

 Podmiot liryczny, człowiek wierzący, wypowiada się w imieniu innych ludzi, którzy wierzą w Boga

1.  Narrator, opowiada o zdarzeniach.

2. Bajdała

 

2. Świat ukazany w utworze

 piękny, harmonijny, doskonały, idealny

 

 

 niedoskonały, ponury, ułomny, szary, zwykły

3. Człowiek w świecie stworzonym przez Boga

 

 Bezpieczny, może liczyć na opiekę Boga

 

 

 

 Narażony na niebezpieczeństwa

4. Sposób zwracania się człowieka do Boga.

 Zwroty pełne szacunku, słownictwo patetyczne, uroczyste

 

 

 

 Słownictwo potoczne, zwraca się do Boga bez szacunku

5. Stosunek człowieka do Boga

 

 Człowiek pełen pokory, uznający wielkość Boga i jego dzieł

 

 Człowiek wytyka Bogu, że to, co stworzył jest nic niewarte, formułuje zarzuty wobec Stwórcy