Temat: W kręgu ludowych wyobrażeń. Czytamy utwór  Bolesława Leśmiana pt. "Dusiołek"

Cele lekcji:

- poznasz utwór Bolesława Leśmiana pt. "Dusiołek",

- dowiesz się, jakie cechy ma ballada,

- przypomnisz sobie, co to jest neologizm,

- porównasz ukazanie Boga w utworze Jana Kochanowskiego i Bolesława Leśmiana.


Uzupełnij tabelę