Temat: Przygotowujemy się do opisu przeżyć wewnętrznych

Cele lekcji:

- poznasz zasady redagowania opisu przeżyć wewnętrznych,

- nazwiesz uczucia i  przeżycia.

W rozpoznawaniu uczuć zwróć uwagę na:

- mimikę twarzy,

- gesty,

- spojrzenie,

- barwę głosu,

- ramiona,

- głowę.

Opis przeżyć wewnętrznych

1.(Akapit) Wstęp - nawiąż do tematu, rozpocznij tak jak byś pisał opowiadanie, pamiętaj zatem o świecie przedstawionym (czas, miejsce, bohaterowie)

2. (Akapit) Rozwinięcie - przedstaw wydarzenia w porządku przyczynowo - skutkowym, opowiadaj o tym, co Ci się przydarzyło. W zdarzenia wplątuj swoje uczucia, przeżycia. Zwróć uwagę nie tylko na przeżycia wewnętrzne, ale również na to, co dzieje się z całym ciałem, opisz gesty, mimikę, barwę głosu. Pamiętaj, że piszesz opis przeżyć, a więc opowiadanie jest tylko dodatkiem.

3. (Akapit)Zakończenie - postępuj tak jak przy opowiadaniu, podsumuj zdarzenie, napisz swoją opinię, refleksje itp.

4. Postaraj się nie powtarzać tych samych wyrazów w bliskim sąsiedztwie. Buduj krótkie zdania.

5. Zwróć uwagę na ortografię. Słownik jest Twoim przyjacielem.

6. Stawiaj przecinki w zdaniach złożonych przed: który, że, ponieważ, ale,  więc, dlatego, toteż, bowiem, itp.