Treść

 

Rozumiem

Nie rozumiem

Już umiem

Czym zajmuje się słowotwórstwo?

 

 

 

 

Co to jest wyraz podstawowy
i wyraz pochodny

 

 

 

Na czym polega parafraza słowotwórcza wyrazu?

 

 

 

 

Jak dokonać analizy słowotwórczej wyrazu?

 

 

 

 

Co to znaczy, że wyraz jest podzielny lub niepodzielny słowotwórczo?

 

 

 

 

 

Rodzaje formantów


Temat: Zrosty, złożenia, zestawienia. Skróty i skrótowce

Cele lekcji:

- przypomnisz sobie, co to są zrosty, złożenia i zestawienia,

- poznasz typy skrótów i skrótowców,

- określisz ich funkcje w tekście,

- poprawnie zastosujesz kropkę w zapisywaniu skrótów.

Odpowiedz na pytania na podstawie wiadomości z podręcznika - strona 163

1. Co to są wyrazy złożone?

2. Wymień rodzaje wyrazów złożonych.

3. Czym charakteryzują się zrosty?

4. Czym charakteryzują się zestawienia?

5. Co to są złożenia?


Temat: Wyrazy nacechowane emocjonalnie - zgrubienia i zdrobnienia

Cele lekcji:

 - dowiesz się, czym się charakteryzują zgrubienia i zdrobnienia, nauczysz się rozpoznawania ich w tekście, określisz celowość ich użycia

- rozpoznasz słownictwo neutralne i określisz funkcje