Dzień dobry

Przed nami piękne święta, Wielkanoc.

Myślałam  nad lekcją dla Was i postanowiłam zabrać Was w świat poezji. O tradycjach rozmawialiśmy co roku,  a obecny czas jest okazją do refleksji.  Warto zatrzymać się i zastanowić, czy historia biblijna może być aktualna w każdej epoce, czy jest aktualna dzisiaj? Zapraszam!

Najpierw zapisz temat

Temat: Co się stało z Barabaszem? Czytamy wiersz Zbigniewa Herberta pt. "Domysły na temat Barabasza"

Czytaj uważnie, wsłuchuj się  w nagranie, obejrzyj film i pomyśl, zastanów się, przemyśl. Pracuj w swoim tempie, im wolniej, tym lepiej dla rozumienia. I zabierz z tej lekcji to, co uważasz za wartościowe, to co wydaje Ci się najważniejsze. 

Krok 1

W temacie pojawiło się imię Barabasz. Warto sobie przypomnieć tę historię biblijną o Jezusie i Barabaszu. Przeczytajcie fragment Ewangelii św. Łukasza. 

Jezus przed Piłatem i Herodem

23 Wtedy wszyscy razem zaprowadzili Jezusa do Piłata, rzymskiego gubernatora, i oskarżyli Go:

—Stwierdziliśmy, że ten oto człowiek podburza nasz naród, bo zabrania ludziom płacenia podatków cezarowi i twierdzi, że jest naszym Mesjaszem i Królem.

Na to Piłat zapytał:

—Jesteś Królem Żydów?

—Sam to potwierdzasz—odpowiedział Jezus.

Wówczas Piłat zwrócił się do najwyższych kapłanów i tłumu:

—Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku!

—Przecież naucza po całej Judei i buntuje lud—upierali się. —Zaczął w Galilei i dotarł aż tutaj!

Słysząc to, Piłat zapytał, czy Jezus rzeczywiście pochodzi z Galilei. Gdy to potwierdzono, odesłał Go do Heroda Antypasa, ponieważ Galilea podlegała jego jurysdykcji, a on sam akurat przebywał w Jerozolimie.

Herod bardzo się ucieszył na widok Jezusa, bo wiele o Nim słyszał i już od dłuższego czasu chciał Go poznać. Spodziewał się, że na jego oczach Jezus dokona jakiegoś cudu. Zasypywał Go więc pytaniami, lecz On w ogóle nie odpowiadał. 10 Tymczasem obecni tam najwyżsi kapłani i przywódcy religijni bezlitośnie oskarżali Jezusa. 11 W końcu Herod ze swoimi żołnierzami zaczął wyśmiewać Go. Ubrał Jezusa w królewski płaszcz i z powrotem odesłał do Piłata. 12 Od tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, mimo że dotychczas byli do siebie wrogo nastawieni.

13 Piłat zwołał najwyższych kapłanów, członków Rady oraz lud 14 i rzekł:

—Przyprowadziliście do mnie tego człowieka, oskarżając go o podburzanie ludu przeciwko rzymskiej władzy. W waszej obecności przesłuchałem go jednak i nie znalazłem w nim żadnej winy, 15 podobnie jak Herod, który odesłał go do mnie. Stwierdzam więc, że nie zrobił nic, co zasługuje na karę śmierci. 16 Każę go więc wychłostać i wypuszczę.

17 Był bowiem zobowiązany zwolnić jakiegoś więźnia z okazji święta. 18 Wszyscy zaczęli jednak krzyczeć:

—Nie! Jego zabij, a wypuść nam Barabasza!

19 Barabasz zaś był uwięziony za wywołanie w Jerozolimie rozruchów oraz za morderstwo. 20 Ponieważ Piłat chciał uwolnić Jezusa, ponownie przedstawił im swoje stanowisko. 21 Lecz oni nalegali, wołając:

—Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!

22 —Co złego uczynił?—zapytał ich więc już po raz trzeci. —Ja nie znalazłem żadnego powodu, aby skazać go na śmierć. Każę go wychłostać i wypuszczę.

23 Lecz tłum coraz głośniej domagał się ukrzyżowania Jezusa. 24 W końcu Piłat uległ ich żądaniu i wydał wyrok. 25 Wypuścił z więzienia Barabasza, skazanego za wywołanie rozruchów i morderstwo, a Jezusa oddał w ich ręce.

Krok 2

Obejrzyj fragment filmu. Przedstawia on tę scenę, którą przed chwilą przeczytałeś. Dzięki scenerii, językowi, którym posługują się bohaterowie, przeniesiesz się w tamten czas. Napisy są w języku angielskim, to, co się dzieje na ekranie, zrozumiesz bez problemu. 

Prawda, że przejmujące? Zwróć uwagę na zachowanie tłumu. Nikt się nie wyłamuje. Tłum stał się jednością, masą myślącą tak samo. 

Krok 3

Teraz przeczytaj wiersz Zbigniewa Herberta pt. "Domysły na temat Barabasza"

Co stało się z Barabaszem? Pytałem nikt nie wie
Spuszczony z łańcucha wyszedł na białą ulicę
mógł skręcić w prawo iść naprzód skręcić w lewo
zakręcić się w kółko zakręcić radośnie jak kogut
On Imperator własnych rąk i głowy
On Wielkorządca własnego oddechu

Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie
Zwabiony tłumem przed pałacem Piłata krzyczałem
tak jak inni uwolnij Barabasza
Wołali wszyscy gdybym ja jeden milczał
stałoby się dokładnie tak jak się stać miało

A Barabasz być może wrócił do swojej bandy
W górach zabija szybko rabuje rzetelnie
Albo założył warsztat garncarski
I ręce szklane zbrodnią
czyści w glinie stworzenia
Jest nosiwodą poganiaczem mułów lichwiarzem
właścicielem statków – na jednym z nich żeglował Paweł do Koryntian
lub – czego nie można wykluczyć –
stał się cenionym szpiclem na żołdzie Rzymian

Patrzcie i podziwiajcie zawrotną grę losu
o możliwości potencje o uśmiechy fortuny

A Nazareńczyk
został sam
bez alternatywy
ze stromą
ścieżką
krwi

Krok 4

Posłuchaj i obejrzyj, zastanów się, dlaczego sceneria do tego wiersza to czasy nam współczesne

Krok 5

Przeczytaj

1. Podmiot liryczny - mamy tutaj do czynienia z liryką bezpośrednią. Podmiot ujawnia się nam, mówiąc, "krzyczałem" , "brałem" - są to czasowniki w 1 osobie. 

2. Akcja rozgrywa się przed pałacem Piłata. Podmiot liryczny to mieszkaniec Jerozolimy, który znalazł się wśród tłumu. Został zwabiony przez tłum. (Wiele razy idziemy tam, gdzie się coś dzieje, popychani ciekawością). Został mimowolnym świadkiem Męki Pańskiej, został tym, który przyczynił się do skazania Jezusa, uwolnienia Barabasza. Uległ tłumowi.  

3. Osoba mówiąca w wierszu nie zastanawia się nad przyczynami uwolnienia Barabasza, zastanawia się, co się z nim stało. Jaką drogą poszedł? Co zrobił ze swoim życiem? Poszedł dobrą czy złą drogą, kim się stał? "może wrócił o swojej bandy".  Jak wykorzystał swoja szansę? Jak spożytkował darowaną wolność? W refleksjach podmiotu lirycznego widać niepokój, czy było warto z tłumem krzyczeć przeciw Nazareńczykowi, którego los jest znany i nieunikniony. 

4. Dramat Chrystusa znajduje się w ostatniej strofie. Został sam, ze stromą ścieżką krwi. Każdy z tych wyrazów napisany w osobnej linii podkreśla rangę tych słów, a jednocześnie ostatnie tchnienie Chrystusa. 

Wymowa wiersza

Jesteśmy jak Barabasz - przypadkiem znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy, to od nas zależy, co zrobimy z naszym życiem. Imię Barabasz  Bar Abba - oznacza Syn Ojca - każdy z nas jest synem ojca. Każdemu z nas podarowano życie, wolność, wolną wolę, świadomość. Jak je wykorzystamy? To tylko od nas zależy. 

Każdy człowiek, będąc w tłumie nie myśli, nie jest na tyle odważny, aby wysilić się na własną interpretację zdarzeń, wybiera to, co jest łatwiejsze. Ulega konformizmowi ( z powodu lęku przed innymi, dostosowujemy się do ich zachowania)

Czy swoim zachowaniem, czasem bezmyślnym, nie przyczyniamy się  do skrzywdzenia innych. Czy nie bywa tak, że refleksja przychodzi dopiero później?

Wiersz jest aktualny do dziś, pojawia się tam czasownik w czasie teraźniejszym "Patrz" - to do nas  - PATRZ

Krok 6

Piłat umył ręce - wyjaśnij, co oznacza ten związek frazeologiczny i zapisz w zeszycie. 

Krok 7

Na podstawie utworu i tego, co przeczytałeś, zapisz własną notatkę. Odpowiedz w niej na pytania:

1. Do jakiego wydarzenia nawiązuje Zbigniew Herbert, o jakich postaciach wspomina i kim one były?

2. Jak podmiot liryczny wyobrażał sobie dalsze losy Barabasza?

3. Znajdź w wierszu apostrofę (bezpośredni zwrot do adresata) i napisz jak ją rozumiesz?

4. Wyraź opinię na temat wiersza, wypowiedź sformułuj w kilku zdaniach. Weź w niej pod uwagę, co jest dla Ciebie ważne w tym wierszu, co najbardziej do Ciebie przemówiło, co czułeś, jak czytałeś lub słyszałeś wiersz, co zabierzesz ze sobą w podróż po życiu? 

Na zdjęcia Waszych notatek czekam z niecierpliwością.

Kochani Rodzice i Uczniowie

Z okazji tegorocznych świąt Wielkiej Nocy

życzę Wam wiele radości, mimo wszystko, wiele nadziei, mimo wszystko, wiele spokoju, mimo wszystko, ufności, mimo wszystko. Niech znowu zaświeci dla nas słońce.

Wszystkiego dobrego.

Do zobaczenia

Katarzyna Mikołajczak

Inspiracja do lekcji - Marcin Michalik

Comments: 12
 • #12

  Nikola (Thursday, 09 April 2020 12:20)

  Zrobione

 • #11

  anonim, a17 VII XD (Thursday, 09 April 2020 12:18)

  zrobione

 • #10

  Norbert (Wednesday, 08 April 2020 20:46)

  zrobione

 • #9

  Kuba... (Wednesday, 08 April 2020 20:11)

  Zrobione

 • #8

  Zuzia (Wednesday, 08 April 2020 19:31)

  Zrobione

 • #7

  Bartek (Wednesday, 08 April 2020 17:39)

  zrobione

 • #6

  Wiktoria (Wednesday, 08 April 2020 16:29)

  Zrobione

 • #5

  P.Z. (Wednesday, 08 April 2020 15:43)

  Zrobione

 • #4

  Ula M (Wednesday, 08 April 2020 14:28)

  Zrobione !!!!!!!!

 • #3

  Cyprian (Wednesday, 08 April 2020 14:04)

  Zrobione :)

 • #2

  Amadeusz S (Wednesday, 08 April 2020 10:33)

  zrobione

 • #1

  krystian (Wednesday, 08 April 2020 09:37)

  zrobione