Jan Kochanowski - ojciec literatury polskiej

Polski poeta okresu renesansu, jeden z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie.

Urodził się w 1530 roku zmarł w 1584.

Temat: Pochwała Stwórcy i  Jego dzieła w pieśni Jana Kochanowskiego pt. "Czego chcesz od nas, Panie..."

Cele lekcji:

- poznasz sylwetkę poety Jana Kochanowskiego

- przeczytasz jego pieśń "Czego chcesz od nas, Panie",

- określisz temat utworu,

- wskażesz podmiot liryczny,

- dowiesz się, czym się charakteryzuje wiersz sylabiczny,

- wskażesz i nazwiesz środki stylistyczne oraz ich funkcje.

Posłuchaj, zapoznaj się z tekstami i zastanów się nad podobieństwami do Hymnu i różnicami. Która z piosenek ma najwięcej podobieństw. Uzasadnij swoje zdanie - wypowiedź kilkuzdaniowa
Temat: "Nie masz Cię, Orszulo moja" - Treny Jana Kochanowskiego wyrazem uczuć poety

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Kochanowski_-_Treny_%281583%29.jpg/220px-Kochanowski_-_Treny_%281583%29.jpg

Cele lekcji

 -znasz informacje o Janie Kochanowskim,

- wiesz, czym charakteryzuje się tren,

- znasz Tren I, V., VII, VIII,

- potrafisz wskazać podmiot liryczny oraz adresata wypowiedzi lirycznej,

- wskazujesz apostrofę, epitet, metaforę, porównanie.

 

Dedykacja

"Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, niepospolitej, ucieszonej dziecinie, która cnót wszytkich i dzielności panieńskich początki wielkie pokazawszy, nagle nieodpowiednie w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła, Jan Kochanowski, niefortunny ojciec, swojej najmilszej dziewce z łzami napisał. Nie masz  Cię, Orszulo moja!

Epitafium-napis na nagrobku, upamiętnia osobę zmarłą

"Orszula Kochanowska tutaj leży, kochanie ojcowe, albo raczej płacz i narzekanie. Opakeś to niebaczna śmierci udziałała, nie ja onej, ale ona mnie płakać miała"

1. Co to jest tren, czym charakteryzuje się ten gatunek literacki?

2. Z ilu utworów składał się cykl Trenów?

3. Komu Jan Kochanowski poświęcił utwory żałobne?

Tren VIII

Tren VII


Tren V