Dzień dobry

Dziś zapraszam Was do zatopienia się w książce. Dla mnie są to najpiękniejsze chwile. Jestem tylko ja i świat w książce. Tym razem proszę, abyście zapoznali się z losami Józefa Skawińskiego. Pielgrzyma, tułacza, żołnierza, gorącego patrioty...

Ten dzień macie na przeczytanie  krótkiej noweli pt. "Latarnik". Znajduje się ona w podręczniku oraz na pierwszej stronie prezentacji. Jest tu również film, oczywiście zachęcam do obejrzenia, ale dopiero po przeczytaniu noweli. Zadbajcie o tę kolejność i nie pomijajcie książki, bowiem trudno Wam będzie pracować nad kolejnymi zagadnieniami. 

Czwartek 14 maja, piątek 15 maja

Pracujecie dwa dni, dlatego proszę o dokładność. 

1. Czytanie

2. Zapis w zeszycie wydarzeń w kolejności chronologicznej. 


Poniedziałek 18 maja


Temat: Świat przedstawiony w noweli Henryka Sienkiewicza pt. "Latarnik"

1. Geneza (przyczyna powstania) książki. Czas powstania noweli 1880 r.

2. Świat przedstawiony  - czas, miejsce, bohaterowie, narrator, zdarzenia. 

3. Cechy charakterystyczne noweli.

4. Uzupełnienie notatki. 

Spotykamy się, wobec tego dokładne wyjaśnienia na lekcji. Ci, którzy nie będą brać udziału w lekcji, sami muszą sobie poszukać wiadomości na ten temat i uzupełnić kartę. Wiadomości są w prezentacji i na stronie. Kartę uzupełnioną wszyscy przesyłają na messengera. 

Ad 1

Odpowiedź w prezentacji

Ad 2

Świat przedstawiony

Czas - lata siedemdziesiąte XIX wieku.

Czas akcji obejmuje zdarzenia od przejęcia przez Skawińskiego posady latarnika aż do opuszczenia Aspinwall - trwa kilka miesięcy.

Czas fabuły - jest poszerzony przez informacje narratora  dotyczące wcześniejszych losów bohatera, sięga 1830 - 31 roku.

Występuje tutaj inwersja czasowa - wydarzenia  z życia bohatera nie są ułożone chronologicznie

Miejsce  - przestrzeń

OTWARTA - niebo, morze, puszcza, dal (symbol zagrożenia, zła, bliżej nieokreślonego, niebezpieczeństwo)

ZAMKNIĘTA - wysepka, latarnia (enklawa spokoju, szczęście, dom schronienie, poczucie bezpieczeństwa, odpoczynek, ulga, porządek)

Samotna wysepka leżąca niedaleko Aspinwall, koło Panamy.

Narrator - trzecioosobowy, wszechwiedzący

Bohaterowie

Józef Skawiński - Polak, tułacz, pielgrzym, podróżnik, żołnierz

konsul Falconbridge

Plan zdarzeń

  • 1. Przyjazd Skawińskiego do Aspinwall, rozmowa z konsulem Falconbridge'em w sprawie przyjęcia do pracy w charakterze latarnika.
  • 2. Wspomnienia nowego latarnika o walkach o wolność.
  • 3. Sumienne wykonywanie obowiązków, osiągnięcie upragnionego spokoju.
  • 4. Samotność i monotonia codziennych zajęć, zlanie się z naturą.
  • 5. Otrzymanie paczki z polskimi książkami.
  • 6. Wyrwanie się z letargu, przeczytanie książki pt. "Pan Tadeusz".
  • 7. Zaniedbanie obowiązków.
  • 8. Wyrzucenie z pracy.
  • 9. Dalsza tułaczka.


Ad 3

Kompozycja - otwarta - nie ma konkretnego zakończenia, czytelnik sam może dopowiedzieć sobie dalsze losy bohatera.

EKSPOZYCJA - przedstawienie miejsca zdarzeń

ZAWIĄZANIE AKCJI - rozmowa Skawińskiego z Falconbridge'em i przyjęcie do pracy.

ROZWÓJ AKCJI - od objęcia obowiązków latarnika do ostatniego dnia, kiedy nie zapalił latarni.

PUNKT KULMINACYJNY - przeczytanie "Pana Tadeusza", niezapalenie latarni.

ROZWIĄZANIE AKCJI - dymisja Skawińskiego i odpłynięcie na statku, metafora losu Polaka - emigranta, TUŁACZA, PIELGRZYMA

Gatunek literacki

Ad 4


Dzień dobry

Wtorek 19 maja środa 20 maja

Temat: Walka z przeciwnościami losu. Dzieje Józefa Skawińskiego.


Dzisiaj żmudna praca z tekstem. Nie jest jednak trudna, ponieważ dotyczy tylko małego fragmentu. 

Zapraszam do szczegółowego poznania losów głównego bohatera noweli "Latarnik"

Na wykonanie zadań macie dwa dni, proszę rozłożyć sobie pracę, abym na czas, czyli w środę dostała zdjęcie dokładnych notatek.  

Notatka do zeszytu

1. Skawiński jako żołnierz.

2. Polak tułacz, pielgrzym, przedsiębiorca. 

3. Życie na wyspie, latarnia morska. 

Poniżej masz dwie prezentacje, które pomogą w wykonaniu  notatki. Poza tym korzystaj z książki. Wymień miejsca, gdzie był Skawiński, gdzie walczył oraz,  czym się zajmował. Notatkę zrób w porządku podanym wyżej. 


Dzień dobry

Czwartek 21 maja - piątek 22 maja


Temat: Jestem jak statek, który jak nie wejdzie do portu, to zatonie" - charakterystyka Józefa Skawińskiego

O życiu Skawińskiego wiecie już wszystko, Wasze notatki były bardzo dokładne. Poradziliście sobie również z cytatami. Dzisiaj charakterystyka. Proszę  notatki w zeszycie według wskazówek, które znajdują się niżej (pod spinaczami). Praca nie jest trudna, tylko wymagająca dużo czasu. Dlatego rozłóżcie ją sobie na dwa dni, dzisiaj i piątek.
W piątek czekam na zdjęcia. 

Kochani, nie piszemy charakterystyki, tylko zbieramy materiał  - tak jak zawsze na lekcji.

Widzimy się dzisiaj, więc wszystko wyjaśnię.


PONIEDZIAŁEK 25 MAJA

Dzień dobry, dzisiaj kolejny etap pracy z nowelą. Jest to moja ulubiona lekcja, gdy pracuję z uczniami. Wtedy czytamy najpiękniejsze, najbardziej wzruszające fragmenty książki. Wy będziecie musieli przeczytać je sobie sami. 

Jeszcze raz proszę, nie spieszcie się, nie szukajcie odpowiedzi w internecie. Wykonajcie zadania z głową, starajcie się przemyśleć każdą odpowiedź. Na zdjęcia notatek czekam do wtorku, do godziny 15. Poza tym, o tej godzinie będę również sprawdzała notatki zaległe. Niestety, są jeszcze tacy, którzy ich nie oddali. 


Temat:"Ale nastąpiło przebudzenie" - uczucia i przeżycia Skawińskiego podczas lektury polskiej książki

Korzystając  treści lektury, odpowiedz pisemnie na podane niżej pytania. Odpowiedzi masz nie tylko w noweli, ale również w poniższej prezentacji.

1. W jaki sposób tytułowy latarnik wszedł w posiadanie książki?

2. Skąd wiadomo, jaką książkę otrzymał Skawiński?

3. Zanalizuj przeżycia Skawińskiego na podstawie jego zachowania zachowania.

 

1. Skawiński otwiera książkę. Patrzy na stronę tytułową w uroczystym spokoju i ciszy. 

 

 

2. Głośno czyta pierwsze cztery wersy drżącym i zadławionym głosem. Potem milczy i próbuje się opanować. 

 

 

3.Opanował się i czyta kolejne wersy. Czuje poryw serca. Płacze,  rzuca się na piasek. Podnosi się po pewnym czasie i rozdaje całe swoje jedzenie ptakom („miał teraz w twarzy jakiś spokój i rozpromienienie,

a oczy jego były jakby natchnione”)

4. Lektura całkowicie go pochłonęła. Nie zwracał uwagi na nadchodzący zmrok. Oparł głowę na książce. 

(„»Ta, co Jasnej broni Częstochowy« zabrała jego duszę i przeniosła

»do tych pól malowanych zbożem rozmaitym«”)

1. zaskoczenie, przypomnienie sobie autora z jego wcześniejszych utworów, niedowierzanie, podekscytowanie. 

2. Teraz dopisz uczucia i przeżycia Skawińskiego w podobny jak wyżej sposób. Tak postępuj z każdym punktem. Nie spiesz się, czytaj poszczególne fragmenty z noweli. 

 

3. Znowu nazwij uczucia , pamiętaj czytaj kolejne fragmenty tekstu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. np. rozrzewnienie, poruszenie, przypomnienie sobie rodzinnej wsi, siebie jako ułana na straży

oczekującego bitwy, przypomnienie

sobie obowiązku walki za ojczyznę


4. Jak zakończyła się historia Skawińskiego, w swojej odpowiedzi użyj jednego cytatu. 

5. Sytuacja bohatera po opuszczeniu latarni. Jeszcze raz przeczytaj ten krótki fragment i napisz plusy i minusy tej sytuacji. 

NP. +

-  wyrwał się w letargu, otrząsnął się ze stanu życia i śmierci,

NP. -

- utracił pracę i bezpieczne miejsce na starość, Dzień dobry

27 maja środa

Dzisiaj się spotykamy w związku z tym powtórzymy wiadomości z poprzedniej lekcji i omówimy temat Waszego wypracowania. Praca ta podsumuje nasz cykl lekcji związany z nowelą pt. "Latarnik"

Temat Dalsze losy Skawińskiego

Wskazówki:

1. Piszemy opowiadanie twórcze.

2. Przypomnij sobie, jak piszemy opowiadanie (trzy części).

3. Pamiętaj o akapitach - minimum trzy.

4. W Twojej pracy musi się znaleźć: czas, miejsce, jednolity narrator (w tym przypadku trzecioosobowy), opis miejsca, postaci, przeżyć wewnętrznych, dialog, punkt kulminacyjny (podobnie jak w noweli). 

Koniecznie przeczytaj i zastosuj

Na pisanie opowiadania macie dwa dni. Dzisiaj i jutro. Pracę przesyłacie do piątku rano przez librus zadania domowe. Jestem ciekawa, jaki los spotka Skawińskiego w Waszych opowiadaniach. 

Spotkamy się w czwartek na lekcji i omówimy Wasze notatki. 

Comments: 0