"Opowieść wigilijna"

Temat: Świat przedstawiony w utworze pt. "Opowieści wigilijne". Wizyty duchów. Przemiana głównego bohatera.

Cele lekcji:

- sprawdzisz, jak dokładnie przeczytałeś książkę,

- określisz rodzaj i gatunek,

- określisz czas i miejsce akcji,

- potrafisz określić narratora, narrację i kompozycję,

- wymienisz bohaterów opowieści,

- zastanowisz się, czego uczy książka.

 

Charles Dickens

Zadania

1. Napisz krótką informację o pisarzu.

2. Świat przedstawiony:

 - określ czas,

 - miejsce,

- wymień najważniejszych bohaterów - napisz o nich kilka słów,

 - zdarzenia - ułóż plan ramowy w równoważnikach zdań,

- narrator. 

3. Podaj jak najwięcej problemów, które porusza pisarz. 

Zadbaj o przejrzystość i oryginalność notatek. Mogą być np. zapisane w naszkicowanych duchach. Spraw, aby Twoja notatka wprowadziła nas w nastrój lektury. 

Zadanie 

Przynieś stare gazety