Temat: Dobrana para w świetle satyry Ignacego Krasickiego pt."Żona modna"

Cele lekcji:

- poznasz podstawowe wiadomości o Ignacym Krasickim,

- poznasz utwór "Żona modna",

- dowiesz się, co to jest satyra,

- omówisz elementy świata przedstawionego i problematykę utworu.

Ignacy Krasicki w swojej gorzkiej satyrze „Żona modna” przyjrzał się typowemu oświeceniowemu małżeństwu, na które z powodów czysto praktycznych zdecydowali się zamożny wiejski szlachcic i dama wychowana w mieście. Poeta poddał krytyce dwie kwestie: małżeństwo dla zysku oraz tzw. modne życie. Pierwszy wątek został potraktowany z pewną dozą współczucia ze strony autora, ujawniającego się w kończącej utwór cynicznej uwadze bohatera, który w końcu przyznał, iż „Próżny żal, jak mówią, po szkodzie”. Zaślepiony wizją połączenia ziemi z przylegającymi do niej wioskami, przystał na ślub „z rozsądku” z zupełnie nieznaną kobietą. Kilka tygodni wspólnego życia dało mu bolesną nauczkę, wyciągnięte z nich wnioski stanowią przestrogę dla wszystkich, którzy decyzję o małżeństwie podejmują ze względów czysto finansowych. Choć zawsze przy podejmowaniu poważnych decyzji należy kierować się po trosze rozumem, zdaniem Krasickiego trzeba także brać pod uwagę zgodność charakterów czy podobieństwo zainteresowań.

NaCoBeZu zadania domowego

1. Napisz kilka zdań o satyrze Ignacego Krasickiego, jakie problemy porusza, wymień głównych bohaterów.

2. Przedstaw bohatera, którego masz zamiar opisać.

3. Opisując wybraną postać,  weź pod uwagę wydarzenia z utworu w kolejności chronologicznej i oceniaj jej postępowanie (nie zapominaj nazywać cechy postaci. Korzystaj z notatki wykonanej w klasie.)

4. Podsumuj, oceń, dodaj opinię.