Temat: Dobrana para w świetle satyry Ignacego Krasickiego pt."Żona modna"

Cele lekcji:

- poznasz podstawowe wiadomości o Ignacym Krasickim,

- poznasz utwór "Żona modna",

- dowiesz się, co to jest satyra,

- omówisz elementy świata przedstawionego i problematykę utworu.

Zadanko

Na podstawie prezentacji oraz dostępnych źródeł wykonaj krótką notatkę o życiu i twórczości Ignacego Krasickiego