Temat: "Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom" - ludowy obrzęd dziadów.

Adam Mickiewicz - "Dziady cz.II"

Cele lekcji:

- wskażesz świat przedstawiony w dramacie,

- przypomnisz sobie budowę dramatu (rodzaju),

- określisz problematykę w poznanym tekście, spróbujesz samodzielnie zinterpretować przeczytane fragmenty.