Temat: "Są dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się waszym filozofom" - ludowy obrzęd dziadów.

Adam Mickiewicz - "Dziady cz.II"

Cele lekcji:

- wskażesz świat przedstawiony w dramacie,

- przypomnisz sobie budowę dramatu (rodzaju),

- określisz problematykę w poznanym tekście, spróbujesz samodzielnie zinterpretować przeczytane fragmenty.

Ze wstępu do dramatu wykonaj notatkę dotyczącą starego obrzędu dziadów. Weź pod uwagę miejsce obchodzenia dziadów, czas oraz sposób. Zadbaj, aby Twoja notatka była ciekawa. Nie ograniczaj się tylko do zmiany kolorów.


Mickiewicz przyznaje, że  w dzieciństwie nasłuchał się opowieści o obrzędach ku czci zmarłych, zapamiętał niektóre przestrogi dotyczące właściwego postępowania w życiu.

 

Przyczyny powstania utworu

1. Szacunek wobec ludowych zwierzeń.

2. Fascynacja moralnością ludowych wierzeń.

3. Zachwyt atmosferą ludowych obrzędów.

 

Zadanie domowe

Napisz plan ramowy wydarzeń dramatu "Dziady"