Temat: Elementy świata przedstawionego  w utworze Ernesta Hemingway'a "Stary człowiek i morze"


Cele lekcji:

- poznasz najważniejsze informacje o pisarzu,

- pochwalisz się znajomością treści utworu,

- odwiedzisz muzeum pisarza w Hawanie, 

- określisz elementy świata przedstawionego.


Ernest Hemingway - amerykański pisarz
i dziennikarz (1889 - 1961).

Reporter i korespondent wojenny.

Laureat Nagrody Nobla -1954 r. 


 

 

 

 

 

"Słońce też wschodzi"

"Komu bije dzwon"

"Pożegnanie z bronią"

"Śniegi Kilimandżaro"


Świat przedstawiony

Kuba - wschodnie wybrzeże w okolicach Hawany.

Akcja rozgrywa się w ciągu czterech dni września.  Koniec lat 40 -tych XX wieku. 


Gatunek literacki

Opowiadanie jednowątkowe - los Santiago, który chce dowieść, że nie pozwoli się pokonać.

Kompozycja

1. Opis życia Santiago i jego przyjaźń z chłopcem.

2. Część właściwa akcji - samotny połów.

3. Punkt kulminacyjny - złowienie marlina, zabicie wielkiej ryby.

4. Zwrot akcji - nadpłynięcie rekinów.

5. Rozwiązanie akcji - przybycie do brzegu ze szkieletem wielkiej ryby.

Wydarzenia

1. Przyjaźń rybaka z chłopcem, Manolinem.

2. Wypłynięcie na połów.

3. Złowienie wielkiej ryby.

4. Wyczerpująca walka z marlinem zakończona zwycięstwem.

5. Napad rekinów, uparta obrona przed żarłocznymi rekinami.

6. Klęska rybaka - całkowite pożarcie marlina.

7.Powrót do domu.

8. Współczucie chłopca i podziw innych rybaków.

9. Uznanie  w oczach turystów.

Temat: "Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać".

Zadanie domowe

1. Wypisz z opowiadania zdania, które mogą być aforyzmami (min. 2)

2. Poszukaj osobę lub osoby, które podczas swojego życia walczą z przeciwnościami losu. Przedstaw tę osobę i napisz, na czym polega jej walka. 


Zadanko

 

2. Czy Santiago i Manolina można nazwać przyjaciółmi? Uzasadnij swoje zdanie dwoma argumentami.