Temat: Elementy świata przedstawionego  w utworze Ernesta Hamingway'a "Stary człowiek i morze"


Cele lekcji:

- poznasz najważniejsze informacje o pisarzu,

- zastanowisz się nad tytułem opowiadania,

- określisz elementy świata przedstawionego.


Ernest Hamingway - amerykański pisarz
i dziennikarz (1889 - 1961).

Reporter i korespondent wojenny.

Laureat Nagrody Nobla -1954 r. 


 

 

 

 

 

"Słońce też wschodzi"

"Komu bije dzwon"

"Pożegnanie z bronią"

"Śniegi Kilimandżaro"


Świat przedstawiony

Kuba - wschodnie wybrzeże w okolicach Golfstromu.

Akcja rozgrywa się w ciągu trzech dni.


Gatunek literacki

Opowiadanie jednowątkowe - los Santiago, który chce dowieść, że nie pozwoli się pokonać.

Kompozycja

1. Opis życia Santiago i jego przyjaźń z chłopcem.

2. Część właściwa akcji - samotny połów.

3. Punkt kulminacyjny - złowienie marlina, zabicie wielkiej ryby.

4. Zwrot akcji - nadpłynięcie rekinów.

5. Rozwiązanie akcji - przybycie do brzegu ze szkieletem wielkiej ryby.

Wydarzenia

1. Przyjaźń rybaka z chłopcem, Manolinem.

2. Wypłynięcie na połów.

3. Złowienie wielkiej ryby.

4. Wyczerpująca walka z marlinem zakończona zwycięstwem.

5. Napad rekinów, uparta obrona przed żarłocznymi rekinami.

6. Klęska rybaka - całkowite pożarcie marlina.

7.Powrót do domu.

8. Współczucie chłopca i podziw innych rybaków.

9. Uznanie  w oczach turystów.

Zadanko

1. Zaznacz fragmenty opisujące Santiago

2.Wypisz i zapisz kolorem w zeszycie zdania, które mogą stać się dla Ciebie życiową wskazówką.