Adam Mickiewicz - poeta, wieszcz narodowy

Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka (Białoruś) 24 grudnia 1798, zmarł 26 listopada 1855, w Konstantynopolu (obecne Stambuł)

Temat: Samotność wędrowca w świetle sonetu Adama Mickiewicza pt. "Stepy akermańskie"

1. Podmiot liryczny wypowiada się w 1 os. l. poj. (wpłynąłem), liryka bezpośrednia.

- osoba mówiąca wyraża swoje uczucia, pragnienia refleksje.

- to pielgrzym, tułacz, wędrowiec,

- jednocześnie jest bohaterem utworu lirycznego.

2. Sytuacja podmiotu lirycznego

- znajduje się na stepie, opisuje swoją jazdę przez step, zachwyca się pięknem przyrody,  prawdopodobnie nie jest sam ("jedźmy"), ale bardzo samotny, nadsłuchuje odgłosów z Ojczyzny, tęskni za nią, jednak nie może do niej wrócić.

3. Swoją podróż porównuje do morskiej podróży, a wóz do łódki.

Słowa takie jak: wpływać, ocean, fale, ostrowy nawiązują do tematyki morskiej. Jednocześnie w tym samym wersie step został  określony jako „suchy ocean” (oksymoron - zestawienie wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu). Ocean suchy, a więc pozbawiony swojej istoty, materii, która go tworzy, staje się synonimem pustki.

4. Środki artystyczne i ich funkcja.

5. Budowa utworu  - sonet.