Powieść "Syzyfowa praca" powstawała w latach

1890 - 1896, wydano ją natomiast w 1897 roku we Lwowie pod pseudonimem Maurycy Zych. Utwór jest dokumentem epoki. To powieść autobiograficzna, wiele zdarzeń i motywów przypomina fakty  z życia pisarza. 

Sytuacja Polski w tym czasie = nie ma naszego państwa na mapie Europy

 

Польша за 123 лета находилась под аннексиями, одним из захватчиков была Россия. В школах, учреждениях можно было говорить только по-русски. Россияне пробовали денационализировать поляков. Мы такое действие называем русификацией

1 Pierwsza manifestacja 1 maja 1890

1 maja 1890 roku w Warszawie i wielu innych miastach odbywają się po raz pierwszy   manifestacje 1-majowe, w samej Warszawie w manifestacji bierze udział ok. 10 tys. robotników, którzy w tym dniu nie przystąpili do pracy.
sssPipiewPiewrsz amienen
Czytaj więcej na http://nowahistoria.interia.pl/drogi-do-wolnosci/news-1890-rok-kalendarium-historii-polski,nId,2257507#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Uroczyste odsłonięcie pomnika Adama  Mickiewicza w Krakowie - 1898 Manifestacja patriotyzmu

4 lipca 1890- uroczysty pogrzeb Adama Mickiewicza, złożenie sprowadzonych zwłok w krypcie na Wawelu. Manifestacja o zasięgu ponadrozbiorowym.

Świat przedstawiony

Czas akcji: 1872 - 1883, czas fabuły natomiast sięga 1863 roku, powstania styczniowego.

Miejsce

- dworskie czworaki Pajęczyna Dolnego, Jędrzeja Radka

-   izba korepetytora Paluszkiewicza "Kawki",

- szkoła elementarna w Owczarach,

- dworek Borowiczów,

- Kleryków - stancja starej Przepiórzycy, hotel, walący się dwór      Płoniewiczów, apartament Majewskiego, prowincjonalny teatr, gimnazjum.

 

 

Bohaterowie -główny bohater zbiorowy - młodzież polska walcząca z rusyfikacją,

dwóch głównych bohaterów indywidualnych: Marcin Borowicz, Jędrzej Radek, ich rodziny, nauczyciele z klerykowskiego gimnazjum, uczniowie

(Anna Stogowska "Biruta", Bernard Zygier)

Gatunek literacki

Powieść wielowątkowa, składa się z XVIII rozdziałów, każdy z nich przypomina czasami nowelę lub scenkę dramatyczną

Problemy poruszane w powieści

- obraz społeczeństwa polskiego na wsi i w mieście w latach popowstaniowych,

- sytuacja polityczna narodu polskiego w drugiej połowie XIX w,

- zmagania młodzieży polskiej z zaborcą w okresie nasilenia rusyfikacji,

- patriotyzm i walka z zaborcą,

- ważna rola literatury polskiej w walce z wynarodowieniem,

- metody działania nauczycieli,

- miłość Marcina do matki, subtelne uczucie Marcina do Biruty,

- przyjaźń chłopców, wzajemne wspieranie,

- miłość do ojczyzny, która rodzi się w bólach, i walce,

- dojrzewanie młodzieży polskiej w tym trudnym okresie.Dzieje Marcina Borowicza i Jędrzeja RadkaSytuacja polskiej szkoły w zaborze rosyjskim


Książka "Syzyfowe prace" jest żywym obrazem zmagań polskiej młodzieży w zaborcami.

Trzy rodzaje szkół:

-elementarna (podstawowa) - Owczary,

- gimnazjum - Kleryków,

- uniwersytet.

Sposoby rusyfikacji (wynaradawiania)

- surowy zakaz mówienia po polsku, nakaz używania tylko i wyłącznie języka rosyjskiego,(najwięksi rusyfikatorzy: Kostriulew, Majewski, Zabielski), szczególnie zaciętym rusyfikatorem był Polak Majewski, "rdzenny Rosjanin od dwóch lat"

- drukowanie podręczników w języku rosyjskim,

- ukazywanie atrakcyjności literatury rosyjskiej, rosyjskiego teatru,

- przemilczanie osiągnięć kultury polskiej,

- zakłamanie historii,

- tendencyjne organizowanie lekcji języka polskiego w najmniej odpowiedniej porze, uczenie języka polskiego po rosyjsku,

- budzenie w uczniach niechęci do ojczystego kraju do katolicyzmu polskiego,

- zmuszanie do śpiewania pieśni na cześć cara,

- modlitwy w języku rosyjskim.

 

Metody stosowane przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję:

 - stosowanie kar cielesnych,

- zamykanie uczniów w kozie,

- kary kilkudniowe o chlebie i wodzie,

- preferowanie donosicielstwa,

- częste wizyty nauczycieli celem zrewidowania uczniowskich mieszkań,

- zapraszanie młodych ludzi do teatru, przedstawianie ich wysokim osobistościom, częstowanie cukierkami,

- kara wydalenia ze szkoły za manifestowanie polskości, przeciwstawienie się zarządzeniom władz rosyjskich,

- bezmyślne wkuwanie regułek,

- nauczyciele kształtowali postawy lizusostwa,

- ośmieszali uczniów pochodzących z nizin społecznych, faworyzowanie wybrańców,

- okazywanie szczególnych względów swoim pupilkom.

 

Dlaczego "Syzyfowe prace"?

Praca Syzyfa - jest symbolem czynu bardzo ciężkiego i  jednocześnie bezcelowego i bezsensownego


Syzyfową pracą okazała się działalność nauczycieli rusyfikatorów, którzy z zapałem i bardzo gorliwie próbowali wynarodowić młodych Polaków w klerykowskim gimnazjum. Krok po kroku wydzierali z serc polskich serc ojczyznę - tak jak mityczny Syzyf krok po kroku wtaczał na górę ogromny głaz. Usilne zabiegi rusyfikacyjne okazały się daremne tak jak daremny był trud Syzyfa. Sprawił to uczeń klerykowskiego gimnazjum Bernard Zygier. Odważna recytacja "Reduty Ordona" Adama Mickiewicza stała się punktem zwrotnym w życiu młodzieży.

Nauczyciele stali się bezsilni wobec potęgi tradycji narodowej i mocy poezji polskiego wieszcza.

Uśmiechnij się

Temat: Lekcja patriotyzmu w powieści "Syzyfowe prace"

1. Lekcje języka polskiego przed wystąpieniem Bernarda Zygiera.

2. Kim był Bernard Zygier?

3. Zygier na lekcji języka polskiego.

4. Recytacja "Reduty Ordona" Adama Mickiewicza i jej znaczenie
i skutki.

 - zachowanie i uczucia Marcina,

- zachowanie innych uczniów,

- nauczyciel Sztetter.

 

Temat: Droga Jędrzeja Radka i Marcina Borowicza do wiedzy

Jędrzej Radek

Marcin Borowicz

1.       Pochodzenie

- folwarczna, biedna, niewykształcona rodzina

- Pajęczyn Dolny,

 - pasł gęsi,

- rodzice się nim nie interesowali, bo nie mieli czasu.

1. Pochodzenie

 

 

 

 

 

 

 

2.       Droga do wiedzy

- zdolności dostrzegł nauczyciel Paluszkiewicz, (chory na gruźlicę, pseudonim Kawka)

- szybko nauczył się czytać,

- Gimnazjum w Pyrzygłowicach dzięki opiece Kawki i jego oszczędnościom,

 - po śmierci nauczyciela został sam, udzielał korepetycji, głodował, uczył się doskonale, uparcie dążył do wiedzy,

 

2.       Droga do wiedzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       Gimnazjum w Klerykowie

- dzięki swojej wiedzy dostał się od razu do piątej klasy,

- mieszkał w trudnych warunkach,

- udzielał korepetycji w zamian za dach nad głową i jedzenie (Płoniewicz – miał dwoje dzieci, które nie miały zdolności, uczyły się bardzo słabo,

- w szkole wyśmiewano jego chłopskie pochodzenie oraz gwarę, którą się posługiwał,

- znosił drwiny i poniżanie,

- nade wszystko pragnął zdobyć wykształcenie

 

3.  Gimnazjum w Klerykowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Przyświecały mu słowa jego pierwszego nauczyciela

„Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej pijesz, tym więcej jesteś spragniony”

 

5.        Obudzenie Marcina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet