Temat: Mityczne opowieści o początkach świata

Cele lekcji:

 - poznasz dwa fragmenty tekstów mówiących o narodzinach bogów,

 - dokonasz porównania obu tekstów,

 - dowiesz się, co to jest kosmogonia i theogonia,

-  poznasz pojęcie peryfrazy,

- przypomnisz sobie bogów pochodzących z mitologii greckiej. 

Rozwiąż krzyżówkę