Temat: Jak umiejętnie korzystać z utworów innych autorów - opis bibliograficzny i cytowanie

Cele lekcji:

- nauczysz się poprawnie przytaczać cudzą wypowiedź,

- poznasz zasady sporządzania opisu bibliograficznego,

- będziesz tworzyć opisy bibliograficzne.OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

 

Siemianowicz Z. – Język i komizm Fredry, „Polonistyka” 2007 nr 9 s. 23 – 28.


ZASADY CYTOWANIA

1. Podaj imię i nazwisko autora cytowanych słów.

2. Graficznie wyodrębnij cytowany fragment, zastosuj cudzysłów.

3. Nie zniekształcaj cytowanego tekstu, przytaczaj tekst dosłownie.

4. Za pomocą wielokropka oraz nawiasu kwadratowego [...] zaznaczaj fragment, który usunąłeś z oryginalnego tekstu.


Jak wprowadzić cytat?

  • Oto słowa w pełni potwierdzające powyższą myśl:
  • Poprę wypowiedź cytatem:
  • Na poparcie swoich słów zacytuję, przywołam…
  • Potwierdzeniem mojej teorii mogą być słowa…
    • Oto przykład:…
    • Duże wrażenie zrobiły na mnie słowa:…
    • Lubię wracać do zdania:…