Temat: Człowiek i prawo - ćwiczenia językowe

Cele lekcji:

- poznasz związki frazeologiczne z wyrazem prawo,

- wyjaśnisz ich znaczenie,

- będziesz umiał wykorzystać poznane związki frazeologiczne w zdaniach.


Temat: Jakie kwestie regulował Kodeks Hammurabiego

Cele lekcji:

- podasz wyrazy bliskoznaczne do wyrazu kodeks,

- poznasz fragment Kodeksu Hammurabiego i sformułujesz notatkę na jego temat,

- zanalizujesz i ocenisz prawa zawarte w Kodeksie Hammurabiego.Z przymrużeniem oka


Temat: Dekalog - tekst biblijny i jego średniowieczna ilustracja


Rembrandt  "Mojżesz z tablicami prawa"Stanisław Gierowski "Dekalog"