Temat: Rodzaje i gatunki literackie

Cele lekcji

- poznasz trzy rodzaje literackie,

- dowiesz się, jakie gatunki należą do określonych rodzajów,

- przypomnisz sobie cechy poznanych gatunków literackich.

Kryteria sukcesu

1. Znam trzy rodzaje literackie.

2. Wiem, czym się charakteryzują.

3. Umiem wymienić gatunki literackie, które należą do poszczególnych rodzajów.

4. Potrafię wskazać cechy następujących gatunków: mit, baśń, legenda, opowiadanie, nowela, bajka, pamiętnik, dziennik