Temat: Uczymy się argumentowania
Temat: Jak napisać rozprawkę?

Cele lekcji:

- poznasz nową formę wypowiedzi  - rozprawkę,

- dowiesz się, co oznaczają słowa: teza, hipoteza, argument,

- poznasz budowę rozprawki.

Przydatne słownictwo

Celem moich rozważań jest…
– Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat…
– Problem, o którym chcę pisać…

– Celem tej pracy jest…
– Celem moich rozważań jest…

– Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa…
– Proponuję najpierw rozważyć, czym jest…
– Najpierw zastanowię się nad znaczeniem słowa…

– Zamierzam skupić się na…
– Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat…
– Od dawna nurtował mnie problem.

Słownictwo porządkujące kolejne argumenty

Na początku chciałbym przedstawić bohatera, który…
– Zacznę od…,
– Czas (pora) na uzasadnienie twierdzenia…
– Po pierwsze… Po drugie… Po trzecie…
– Potwierdzę to przykładem… ,
–Posłużę się przykładem…
– Przejdę do kolejnego argumentu…
– Przytoczę jeszcze jeden argument…
– Oto kolejny argument…
– Następny argument brzmi…
– Mój kolejny argument to…
– A oto kolejny, ważny moim zdaniem, argument.
– Dodatkowym argumentem niech będze / może być
– To nie był ostatni mój argument.
– Ten przykład nie wyczerpał tematu…

– Świadczy o tym przykład…
– Przemawia za tym fakt, że…
– Powołam się także na…
– Poza tym…/Ponadto…
– Z kolei… / Z drugiej strony…
– Nie można pominąć…
– Warto teraz zaznaczyć rzecz kolejną…
– Nie należy zapominać również…

– Teraz zajmę się następną postacią.
– Nie można zapomnieć o…
– Jest coś, o czym trzeba pamiętać…
– Czy to już wszystko? Jeszcze należy wspomnieć o…– Następnie przeanalizuję…
– Teraz przejdę do sprawy następnej.
– Oto kolejny argument…
– Omówię problem następny…
– Przejdę teraz do omówienia…
– Komuś może wydawać się, że…

– Świadczy o tym przykład…
– Na przykład…

Plan rozprawki

Temat: Czy nastolatkowie powinni mieć swoje obowiązki?

Teza - Uważam, że każdy młody człowiek powinien pomagać swoim rodzicom

Argumenty:

1. Pomoc zapracowanym rodzicom.

2. Nauka odpowiedzialności, samodzielności.

3. Łatwiejszy start w dorosłe życie.

Potwierdzenie tezy

Każdy młody człowiek powinien pomagać swoim rodzicom i mieć obowiązki w domu.