Temat: Stereotypy w rodzinie w świetle dramatu Sławomira Mrożka pt. "Męczeństwo Piotra Ohey'a" oraz utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. "Szczęście rodzinne"


Sławomir Mrożek

Sławomir Mrożek (posługujący się także pseudonimem literackim Damian Prutus) urodził się

29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie,  a zmarł  15 sierpnia 2013 w Nicei we Francji) Skończył gimnazjum w Krakowie. Następnie studiował filozofię orientalną i architekturę. W 1959 roku przeprowadził się z Krakowa do Warszawy. Natomiast w 1963 roku wyjechał z Polski na zachód Europy. Mieszkał głównie we Francji, ale także w Niemczech i Włoszech. W 1990 roku przeniósł się na stałe do Meksyku. Do ojczyzny powrócił dopiero w 1996 roku. Zamieszkał wówczas w Krakowie. Całe życie żywo interesował się sytuacją polityczną. Widać to nie tylko w treści jego utworów. Na łamach zachodniej prasy protestował przeciwko agresjom wojsk komunistycznych (wjazd wojsk Układu Warszawskiego na teren Czechosłowacji w 1968 roku; stan wojenny w Polsce w 1981 roku).

 

Mrożek jest autorem wielu dramatów i utworów prozatorskich (znane są zwłaszcza jego opowiadania). Stworzył także wiele rysunków satyrycznych i napisał kilka scenariuszy filmowych. . Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem teatralnym. Tworzył teksty między innymi dla teatru studenckiego Bim Bom, kabaretu Szpak czy Piwnicy pod Baranami.

 

Od 1968 roku przez cztery lata w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej obowiązywał wydany przez władze zakaz publikowania i wystawiania na scenach utworów Mrożka. Taka sama sytuacja miała miejsce od 1981 roku przez sześć kolejnych lat. Artysta w swojej twórczości często posługuje się groteską. Świat przedstawiany w jego utworach ma kształt odrealniony, zniekształcony. Bohaterowie najczęściej uwięzieni są w stereotypy (czy to obyczajowe, czy myślowe, czy nawet językowe). Krytycy jego twórczość dramatyczną umieszczają w kręgu teatru absurdu.

Jest laureatem wielu nagród literackich, zarówno polskich (na przykład Nagroda Fundacji Kultury Polskiej), jak i zagranicznych. Jego twórczość została przetłumaczona na wiele języków europejskich.

 


Opowiadania

Słoń” w 1957,

 • „Wesele w Atomicach” w 1959,
 • „Deszcz” w 1962,
 • „Małe listy” w 1974,
 • „Dwa listy” w 1974,
 • „Opowiadania” w 1981,
 • „Małe prozy” w 1990,
 • „Uwagi osobiste” w 2007

Niektóre utwory dramatyczne

 • Policja” w 1958,
 • „Męczeństwo Piotra Ohey’a” w 1959,
 • „ Indyk” w 1960,
 • „Tango” w 1964,
 • „ Krawiec” w 1965,
 • „ Poczwórka” w 1967,
 • „Dom na granicy” w 1967,
 • Miłość na Krymie” w 1993,
 • „Wielebni” w 1996,
 • „Pokój z widokiem” w 1998

 

Powieść autobiograficzna

"Baltazar" - 2006 rok

"Męczeństwo Piotra Oheya"

Jednoaktowa sztuka Sławomira Mrożka. Charakterystyczna dla autora surrealistyczna groteska. Bohaterem jest tytułowy, bezrobotny artysta.
W jego mieszkaniu pojawia się tygrys ludojad, co prowadzi do absurdalnych konsekwencji.


groteska SJP    (deformacja rzeczywistości)

1. «szczególny rodzaj komizmu polegający na przejaskrawianiu świata przedstawionego i zestawianiu kontrastów»
2. «utwór literacki, muzyczny lub plastyczny oparty na takich zasadach»
3. «sytuacja, wydarzenie absurdalne»

Surrealizm - kierunek w literaturze, sztuce i w filmie,  dąży do uniezależnienia artysty od reguł logicznego myślenia (odrealnia rzeczywistość)


Stereotypy rodzinne w reklamie