Temat: Tajemnice obrazu Jana Blake'a

Cele lekcji:

- poznasz obraz "Stworzenie świata",

- opiszesz go, uwzględniając technikę malarską, kolorystykę, przedstawione symbole.

William Blake - ur. w 1757 roku, zmarł w 1827 - angielski poeta, pisarz, rytownik, malarz, drukarz, mistyk. Prekursor romantyzmu.  Przez współczesnych nazywany często Mad Blake (szalony Blake)


Apokalipsa św. Jana


12 Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
13 Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec.

Plan opisu

1. Przedstawienie obrazu - autor, tytuł, czas namalowania, gdzie się znajduje. Przekazujemy takie informacje, które są nam znane.

2. Część właściwa - rozwinięcie.

- centrum obrazu  - postać Boga - opis, 

 - symbole - cyrkiel, alfa, omega,

- kolorystyka i jej znaczenie.

3. Zakończenie - podsumowanie, Twoje wrażenia, opinie, itp.


 

Centrum obrazu

- postać Boga w lekkim ukłonie, głowa starca, siwe włosy to symbol doświadczenia, mądrości,  rozwiane wskazują na dynamikę tworzenia, kontrast między siwymi włosami a ciałem młodego mężczyzny, Bóg jest silny, stwarza świat, perfekcyjny idealny, lewą ręką trzyma ogromny cyrkiel, rysuje nim idealną formę, pełna harmonii. Cyrkiel symbol pierwszej litery w alfabecie greckim Alfa - oznacza początek. Bóg daje początek światu.

- Postać Boga znajduje się w centrum świetlistej kuli, kontrast z ciemnym tłem. Kula to Omega - ostatnia litera w greckim alfabecie (nawiązanie do Biblii "Jam jest Alfa i Omega"  - Początkiem i końcem.

- dominacja trzech kolorów - świetlisty  (Bóg - światło, nadzieja, optymizm), czerwony - (cierpienie, miłość, krew, energia, która bije z obrazu, ale też królestwo, dostojeństwo), czarny (ból, śmierć, pustka chaos, zło, pesymizm).

Obraz przypomina, że Bóg jest początkiem i końcem wszystkiego, jest Stwórcą i Władcą świata.

Zakończenie - Twoje wrażenia, odczucia, opinie, może refleksje.

 


Zadanko - Stworzenie świata - opis obrazu (czwartek)

Pamiętaj, że powyżej znajduje się notatka, czyli wskazówka do opisu. Buduj zdania bogate w informacje. Słownictwo potrzebne do opisu znajduje się w podręczniku. Pisz według planu zamieszczonego w zeszycie.