Temat: Stworzenie człowieka według starożytnych Greków

Cele lekcji:

- poznanie mitu, pt. Prometeusz,

- określenie cech głównego bohatera,

- poznanie znaczenia słów prometeizm, prometejska postawa, altruizm.

Prometeizm - postawa etyczna,  jest to dobrowolne podporządkowanie działań jednostki dobru większych grup społecznych lub nawet całej ludzkości.

Nawiązuje do mitycznej postaci Prometeusza. Oznacza bunt przeciwko boskim wyrokom oraz cierpienie własne w imię szczęścia ogółu.

Prometejska postawa - postawa heroiczna, poświęcenie się dla dobra ogółu lub nawet całej ludzkości, buntowanie się przeciw złu

Altruizm - poświęcenie się dla dobra ogółu, bezinteresowne działanie na rzecz innych


Temat: Biblijny opis stworzenia człowieka