Temat: Co symbolizuje wieża Babel?

Cele lekcji:

- poznasz fragment Biblii mówiący o wieży Babel,

- dowiesz się, jakie symboliczne znaczenie ma związek wyrazowy wieża Babel,

- przypomnisz sobie, jak się pisze streszczenie.


Wieża Babel

1. Bałagan, zamieszanie, nieład.

2. Zgromadzenie ludzi mówiących różnymi językami.

3. Brak porozumienia.