Temat: Europa jako dom w wierszu Czesława Miłosza pt. "Z okna"

Cele lekcji:

- przypomnisz informacje o Czesławie Miłoszu,

- poznasz wiersz pt. " Z okna",

- określisz podmiot liryczny i jego sytuację,

- przypomnisz sobie podstawowe informacje o liryce oraz środkach stylistycznych i określisz ich funkcje.