Temat: O szczęśliwym życiu w świetle wiersza Czesława Miłosza pt. "Dar"

Cele lekcji:

- potrafię określić i wskazać podmiot liryczny,

- dostrzegam, co może być, według podmiotu lirycznego, drogą do osiągnięcia szczęścia,

- wiem, co to jest anafora, potrafię wskazać ją w tekście i określić jej funkcje,

 - wskazuję w utworze elementy stoickie i epikurejskie.

Czesław Miłosz

Na podstawie dostępnych źródeł sporządź notatkę o poecie. 

1.     Co pozwala stwierdzić, że utwór należy do liryki?

2.     W której osobie wypowiada się podmiot liryczny, co możemy o nim powiedzieć. Nazwij typ liryki.

3.     W jakiej scenerii się znajduje?

4.     Co według poety jest warunkiem szczęścia?

 

5.     Dlaczego utwór nosi tytuł „Dar”?