Temat: Co to jest filozofia?

Cele lekcji:

 - poznasz fragment powieści Josteina Gaardera pt. "Świat Zofii", 

 - dowiesz się, jakie to pytania filozoficzne, czym charakteryzuje się filozof,

- poznasz głównych filozofów starożytnej Grecji, Sokratesa, Platona, Diogenesa,

- będziesz wiedział, czym charakteryzuje stoicyzm, epikureizm, cynizm. 

Sokrates


Platon

Uczeń Arystotelesa -w utworze "Państwo" zawarł założenie, iż świat jest odzwierciedleniem jaskini, w której jesteśmy zamknięci. Świat idealny istnieje poza nią. Człowiek powinien dążyć do idealizmu, czyli wyrwać się z kajdan. Wprowadził pojęcie duszy, która należy do świata idei. Według niego dusza ożywia i porusza ciałem. Dusza nie może istnieć bez ciała. Po śmierci dusza nie ginie. 

Państwem powinni rządzić obdarzeni prawdziwą mądrością filozofowie. 

Człowiek powinien dążyć do szczęścia. Szczęścia nie dają ziemskie przyjemności materialne tylko dążenie do cnoty.


Diogenes

Kierunki filozoficzne

stoicyzm - najwyżej cenili mądrość i cnotę, które osiąga się dzięki zachowaniu spokoju wewnętrznego. Dzisiaj stoicyzmem nazywa się postawę życiową, którą charakteryzuje niewzruszony spokój, niezależnie co by się działo.

epikureizm - szczęście wiąże się z przyjemnością rozumianą jako brak cierpienia, trzeba żyć w prostocie, harmonii, spokoju, najlepiej z radością przeżywać każdy dzień bez lęku przed śmiercią i cierpieniem.

cynizm - według cyników, aby osiągnąć szczęście trzeba odrzucić bogactwo i sławę, które  zniewalają człowieka, należy żyć w zgodzie z naturą.

Współcześnie cynika nazywamy człowieka, co nie szanuje powszechnie przyjętych obyczajów, wyśmiewa się i kpi z nich. Nie uznaje żadnych wartości. Lekceważąco odnosi się do uznawanych autorytetów.