Temat: Jak napisać opowiadanie - powtórzenie

. Wstęp AKAPIT

 - narrator pierwszoosobowy lub trzecioosobowy,

 - czas i miejsce akcji,

 - wprowadzenie czytelnika w akcję.

 

2 Rozwinięcie AKAPIT

 - wydarzenia w kolejności chronologicznej, 

- opis bohaterów, opis miejsca, okoliczności zdarzenia,

- uczucia i przeżycia,

- punkt kulminacyjny (najważniejsze wydarzenie w opowiadaniu),

- dialog.

 

3. Zakończenie AKAPIT

- podsumowanie, opinia, refleksja.