Mały sprawdzianik

1. Rozpoznaj zdania podrzędnie złożone od współrzędnie złożonego.

Jan Kochanowski pisał treny, pieśni, fraszki, a także napisał pierwszą polską tragedię.

Wczoraj przeczytałem książkę Aleksandra Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec", toteż sprawdzian napiszę na 6.

Kiedy byłam w szóstej klasie, czytałam wszystkie lektury.

H. Sienkiewicz powiedział, że spodziewał się otrzymać Nagrodę Nobla.

2. Wykonaj wykres zdań, nazwij je.

Przeczytam książkę lub obejrzę film.

On tak opowiada, że wszyscy go lubią.

Przyjechał do mnie kolega, którego dawno nie widziałam.

Gdy przeczytał książkę, położył się spać.