Temat: Typy imiesłowów. Pisownia partykuły "NIE" z imiesłowami

Cele lekcji:

- poznasz typy imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych,

- dowiesz się, jak zapisać imiesłowy z partykułą NIE,

- będziesz umiał rozpoznać imiesłowy  w tekście.


IMIESŁOWY TO NIEOSOBOWE FORMY CZASOWNIKA


Do tej pory poznaliśmy następujące nieosobowe formy czasownika:

- bezokolicznik, np. kupić, biec,

- formy zakończone na  - no i - to, np. zbito, przyszyto, zmalowano


IMIESŁOWY


Na podstawie informacji, które znajdują się w ćwiczeniach (s. 81) oraz książki (s. 282) odpowiedz na następujące pytania:

1. Jakie wyróżniamy imiesłowy przymiotnikowe?

2. Na jakie pytania odpowiadają na imiesłowy przymiotnikowe?

3. Przez co się odmieniają?

4. Od jakich czasowników tworzymy imiesłowy przymiotnikowe czynne i za pomocą jakich końcówek?

5. Od jakich czasowników tworzymy imiesłowy przymiotnikowe bierne i za pomocą jakich końcówek?

Na to zadanie masz 6 minut

Teraz kolejne pytania. Pracujesz w dalszym ciągu z ćwiczeniami i książką na tych samych stronach.

1. Jakie wyróżniamy imiesłowy przysłówkowe?

2. Na jakie pytania odpowiadają?

3. Przez co się odmieniają? (jeżeli w ogóle)

4. Od jakich czasowników tworzymy imiesłowy przysłówkowe uprzednie i za pomocą jakich końcówek?

5. Od jakich czasowników tworzymy imiesłowy przysłówkowe współczesne i za pomocą jakich końcówek?

Na odpowiedź na powyższe pytania masz kolejne 6 minut. Pamiętaj, aby Twoje notatki były przejrzyste i estetyczne.


Pisownia partykuły NIE z imiesłowami

Imiesłowy przymiotnikowe z partykułą NIE zapisujemy razem, np. niezrobiony, niezajęty, niegasnące.

Imiesłowy przysłówkowe zapisujemy oddzielnie, np. nie kupiwszy, nie zrobiwszy, nie płacząc.