Józef Tischner - jak sam o sobie mówił, po pierwsze człowiek, po drugie filozof, a na trzecim miejscu dopiero ksiądz.

  Jan Paweł II

"Był człowiekiem Kościoła, zawsze zatroskanym o to, by w obronie prawdy nie stracić z oczu człowieka"