Dzień dobry

Proszę rozłożyć sobie pracę na dwa dni. Uważnie czytajcie wskazówki, jak i gdzie przesyłać materiały. Miłego dnia.

Temat: Czym jest prawdziwe aktorstwo?

Ostatnio zwiedziliście muzea sztuki, zastanawialiście się nad rolą artysty. Definiowaliście sztukę. Dzisiaj zastanowicie się  nad rolą aktora. Jakie predyspozycje trzeba mieć, aby być aktorem? Może któreś z Was stanie kiedyś na deskach teatru. 

Krok 1

Zapiszcie temat

Następnie poszukajcie w dostępnych źródłach informacji o Williamie Szekspirze i jego sztuce pt. "Hamlet". Zadbajcie, aby Wasza notatka nie była długa, Musi zawierać najważniejsze informacje.  (notatka w zeszycie)

Krok 2

Otwórzcie książki na stronie 291, przeczytajcie fragment utworu Williama Szekspira pt. "Hamlet".

Krok 3

Do jakiego rodzaju literackiego zaliczysz utwór? Udowodnij swoje zdanie 3 argumentami. (notatka w zeszycie) . Omówimy na lekcji 

on - line.

Krok 4

Na podstawie przeczytanego fragmentu zapisz, jak - według Hamleta - powinien zagrać aktora. W swojej sytuacji uwzględniać wymagania, jakie Hamlet obejmować aktora. Czego aktor powinien się wystrzegać? Zapisz własnymi słowami, nie cytuj. (notatka w zeszycie)

J eszcze raz przypominam o dokładnym czytaniu poleceń i odpowiedzi są pełne odpowiedzi, tak, aby uwzględnić wszystkie elementy z instrukcjami. 

Krok 5

Korzystając z dostępnych źródeł, napisz ciekawą i treściwą notatkę o Gustawie Holoubku. (notatka w zeszycie)

Krok 6

Przeczytaj fragment rozmowy Gustawa Holoubka na temat aktora i roli aktorstwa. str. 293

Krok 7

Odpowiedz na pytania, na czym polega aktorstwo według G. Holoubka? Co decyduje o dobrej grze aktorskiej? Pamiętaj o pełnej wypowiedzi. Całym zdaniem. 

Teraz porównaj wypowiedzi Hamleta z radami Holoubka i zapisz wnioski. Swoją wypowiedź prześlij przez librus  - zadania domowe.

Krok 8

Z dostępnych źródeł dowiedz się o prestiżowych nagrodach teatralnych i filmowych. Wybierz dwie z nich i opisz. (Jaka to nagroda, w jakiej kategorii przyznawana, kto ją przyznaje, częstotliwość, itp)

Jeżeli ktoś ma ochotę, można to zrobić w formie prezentacji, np. na genially, plakatu interaktywnego, np. thinglink.com, plakatów postermywall, google, itp. To zadanie, obojętnie jak wykonane, przesyłamy przez maila - kasiamikolajczak7@gmail.com

Krok 9

Który polski aktor, według Ciebie, zasługuje na prestiżową nagrodę? Podaj dwa argumenty, odwołaj się do jego twórczości filmowej lub teatralnej. 

Notatka w zeszycie - omówimy na lekcji on - line. 

Comments: 0