Temat rozprawki - obraz jest w teście

Nie masz zbrodni bez kary (Adam Mickiewicz) – każdy człowiek odpowie za nieposłuszeństwo, zło i krzywdy wyrządzane innym. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Rozważ problem winy i kary w rozprawce.

W argumentacji odwołaj się do poniższej ilustracji oraz 

wybranej lektury obowiązkowej, co najmniej dwóch. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

1. Wstęp - kilka zdań, w których odwołasz się do pierwszego zdania z tematu. Zastanów się nad tym i wyraź własną refleksję. Następnie potwierdź tezę. W tej części pracy napisz, że postarasz się udowodnić swoje stanowisko. 

2. Rozwinięcie - w tej części rozprawki musisz udowodnić postawioną tezę. (każdy musi odpowiedzieć za wyrządzone zło i krzywdy....)

 - Najpierw odwołaj się do obrazu. Napisz jego tytuł, co przedstawia, jaka sytuacja jest namalowana. Kim są te osoby,  za co zostały ukarane. Napisz o tym, że każdy musi się liczyć z karą za swoje postępowanie. Bóg pokazuje to nam na przykładzie pierwszych ludzi. (To są tylko wskazówki . Nie myśl, że musisz podać argument, po prostu staraj się udowodnić, że nie ma winy bez kary)

- Teraz podaj kolejny przykład  - to "Balladyna" Juliusza Słowackiego (pamiętaj bohaterka lub książka to nie są argumenty tylko przykłady, które mogą posłużyć do udowodnienia tezy). Przedstaw bohaterkę, opisz motywy jej działania, co zrobiła, jaka kara ją spotkała - nie streszczaj, nie opowiadaj, skup się tylko na ważnych rzeczach. 

Tutaj warto wspomnieć Goplanę, przez którą to wszystko się stało, ona również została ukarana. 

Kolejną postacią ukaraną za swoje czyny jest Kostryn.  - Zanim zaczniesz pisać tę część pracy, musisz sobie dokładnie przypomnieć treść dramatu. Napisz także o moralności ludowej. 

 - Innym utworem , który można wziąć pod uwagę w tej rozprawce to "Dziady cz.II" lub"Świtezianka". Tutaj znowu musisz przypomnieć sobie treść i omówić problem winy i kary. Kto i za co został ukarany. 

Do pracy wybierz dwie ze wspomnianych. 

3. Zakończenie - Pisz w 1 osobie. Utwierdź czytelnika w przekonaniu, że udowodniłeś swoje stanowisko, a więc, nie ma winy bez kary.

Słownictwo do rozprawki w Waszych kartach pracy. Pamiętajcie o akapitach. Oprócz wstępu  i zakończenia każdy argument od nowego akapitu.

Nie myśl, że piszesz rozprawkę, staraj się przekonać kogoś do swojego zdania. Udowodnij mu to za pomocą przykładów.