Temat: Adam Mickiewicz - wieszcz narodowy

Cele lekcji:

 - dowiesz się, kim był Adam Mickiewicz,

- będziesz potrafił podać najważniejsze fakty z życia wieszcza,

- dowiesz się, kto to jest wieszcz i dlaczego tak nazywamy Adama Mickiewicza.

1. Gdzie i kiedy urodził się i zmarł Adam Mickiewicz?

2. Gdzie się uczył, jaką uczelnię ukończył?

3. W jakiej epoce żył i tworzył?

4. Podaj imię i nazwisko kobiety, w której zakochał się Mickiewicz, miłość ta miała wpływ na całe jego życie.

5. Kiedy i dlaczego musiał opuścić Litwę? Dokąd miał się udać?

6. Gdzie przebywał i czym się zajmował w latach 1824-1829?

7. Jakie ważne wydarzenie historyczne miało miejsce podczas podróży Mickiewicza po Europie?

 

8. Z kim spotkał się w 1831 roku i czego się dowiedział?

 

9. Gdzie poeta przebywał od 1832 roku? Jakie ważne wydarzenia miały miejsce w jego życiu?

 

10. Dokąd i w jakim celu wyjechał w 1855 roku?

 

11. Na co zachorował?

 

12. Kiedy zmarł?

 

13. Gdzie spoczywają jego zwłoki?

14. Podaj najważniejsze dzieła poety.

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania Pan tadeusz


Temat: Obraz Ojczyzny w świetle Inwokacji "Pana Tadeusz" Adama Mickiewicza

Litwo, ojczyzno moja!

Znalezione obrazy dla zapytania Litwo ojczyzno moja

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

Znalezione obrazy dla zapytania Matka boska częstochowska

 

I w Ostrej świecisz Bramie!Znalezione obrazy dla zapytania Matka boska ostrobramska

Ty co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania matka boska nowogródzka

Podobny obraz


Tymczasem przenoś moja duszę utęsknioną

Podobny obraz

Bursztynowy świerzopZnalezione obrazy dla zapytania Bursztynowy świerzop

 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała

Znalezione obrazy dla zapytania dzięcielina

 Gryka jak śnieg biała

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania gryka jak śnieg biała

A na niej z rzadka dzikie grusze siedzą

Znalezione obrazy dla zapytania a na niej z rzadka dzikie grusze

Temat: "Było cymbalistów wielu..." historia Polski w muzyce zaklęta

1,23


Wysłuchaj uważnie fragmentu "Pana Tadeusza" Koncert Jankiela, następnie wykonaj poniższe zadania. Zadbaj, aby Twoja notatka była staranna i przejrzysta.


Zadanie 1

Usiądź według podziału na grupy

Grupa 1 - nr 8, 12, 15, 19, 10

Grupa 2 - nr 2, 7, 14, 20, 16

Grupa 3 - nr 3, 6, 13, 21

Grupa 4 - nr 4, 5, 12, 22, 17

Grupa 5 - nr 1, 9, 11, 18,

Grupa 1  - na arkuszu szarego papieru wykonuje ciekawą notatkę o Konstytucji 3 maja

Grupa 2 - za pomocą swojej notatki przekaże informacje o insurekcji kościuszkowskiej

Grupa 3 - przygotuje notatkę o Targowicy

Grupa 4 - zajmie się rzezią Pragi

Grupa 5 - przygotuje notatkę o Legionach Polskich i "Mazurku Dąbrowskim"

Na wykonanie zadania macie 10 minut

Zadanie 2

Uzupełnijcie tabelę. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapiszcie w głównej klasowej tabeli. Czas trwania zadania 10 minut

Wydarzenie historyczne

przedstawione przez Jankiela

Reakcje, uczucia

 i przeżycia słuchacza

 

Cechy muzyki

 

1.      Konstytucja 3 V

 

2.      Konfederacja targowicka

 

3.      Powstanie kościuszkowskie

 

4.      Rzeź Pragi

 

5.      Walki Legionów Dąbrowskiego

 

6.      Mazurek Dąbrowskiego