Znalezione obrazy dla zapytania praca klasowa

Praca klasowa - piątek 26 października

 - czytanie ze zrozumieniem,

- składnia, zdania pojedyncze, złożone, współrzędnie i podrzędnie,

- imiesłowy, imiesłowowy równoważnik zdania,

- analiza i interpretacja wiersza - powtórz wiersz K.K. Baczyńskiego "Elegia o chłopcu polskim"

- eufemizm, kolokwializm, neologizm,

- metafory, porównania, epitety i ich funkcje w wierszu,

 - lektury, które od tej pory omówiliśmy, "Kamienie na szaniec", "Pamiętnik z powstania warszawskiego", " Ziele na kraterze",

- charakterystyka.

 

Praca klasowa   - 15 lutego

1. Czytanie ze zrozumieniem.

2. Synonimy, antonimy.

3. Zdania podrzędnie i współrzędnie złożone.

4. Części zdania.

5.Prozaizmy, manipulacja.

6. Zaproszenie.

7. Anafora, alegoria, uosobienie, porównanie.

8. Cechy dramatu, epiki i liryki.

9.Rozprawka - Czy pomaganie osobom potrzebującym może być źródłem satysfakcji i szczęścia?
Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do dwóch przykładów z literatury,
w tym jednego z lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć przynajmniej
200 słów.