Temat: Nigdy więcej wojny

Banksy

brytyjski artysta street art. Jego prace pojawiają się na ulicach Londynu i w innych miejscach na świecie.

Znalezione obrazy dla zapytania banksy przeciw wojnie

Znalezione obrazy dla zapytania banksy murale

Pacyfa - symbol pacyfizmu, znak pokoju, autorem tego symbolu jest brytyjski projektant Gerald Holtom

I see a bad moon rising.
I see trouble on the way.
I see earthquakes and lightning.
I see bad times today.

Don’t go around tonight,
Well, it’s bound to take your life,
There’s a bad moon on the rise.

I see a bad moon rising.
I see trouble on the way.
I see earthquakes and lightning.
I see bad times today.

Don’t go around tonight,
Well, it’s bound to take your life,
There’s a bad moon on the rise.

I hear hurricanes a-blowin’.
I know the end is comin’ soon.
I fear rivers overflowin’.
I hear the voice of rage and ruin.

Don’t go around tonight,
Well, it’s bound to take your life,
There’s a bad moon on the rise.

Don’t go around tonight,
Well, it’s bound to take your life,
There’s a bad moon on the rise.

Widzę jak wschodzi zły księżyc,
Widzę nadchodzące kłopoty,
Widzę wstrząsy i błyskawice,
Widzę nadszedł dziś zły czas.

Nie wychodź dzisiejszej nocy,
To może odebrać ci życie,
Tam wschodzi zły księżyc.

Widzę jak wschodzi zły księżyc,
Widzę nadchodzące kłopoty,
Widzę wstrząsy i błyskawice,
Widzę nadszedł dziś zły czas.

Nie wychodź dzisiejszej nocy,
To może odebrać ci życie,
Tam wschodzi zły księżyc.

Słyszę huragany wyją,
Wiem,że koniec bliski jest,
Boję się rzek wylewających,
Słyszę głos gniewu i zniszczenia.

Nie wychodź dzisiejszej nocy,
To może odebrać ci życie,
Tam wschodzi zły księżyc. x2