Temat: "Wiem, że nic nie wiem." Poznajemy poglądy Sokratesa


Słowa Sokratesa

Często język wyprzedza myśli

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy

Człowiek nie jest zły dobrowolnie

Życie bezmyślne nie jest warte życia

Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz

Strzeż się ludzi, którzy są pewni tego, że mają rację


Notatka graficzna - notowanie wizualne - sketchnoting - przykładyTemat: Jak wypowiadać się publicznie?


Jak napisać przemówienie?

1. Zanim przystąpisz do pisania zbierz materiały na zadany temat.

2. Stwórz plan swojej wypowiedzi, uwzględnij wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

3. Na początku zastosuj apostrofę, np.

Koleżanki i Koledzy lub Szanowni Państwo, itp.

4. Wprowadź słuchaczy w tematykę, możesz rozpocząć ciekawą anegdotą lub zacytuj czyjeś słowa.

5. Teraz miejsce na zaprezentowanie swojego stanowiska, przedstawienie argumentów na poparcie postawionej tezy.

6. W zakończeniu podziękuj za uwagę.

7. Zastosuj  środki retoryczne, które spowodują, że skupisz na sobie uwagę odbiorcy - pytania retoryczne, wyliczenia, apostrofy, powtórzenia, anafory.

Cechy dobrego mówcy

Co zrobić, aby Cię słuchano?

  • zadbaj o dobre przygotowanie,
  • mów z entuzjazmem,
  • staraj się mówić płynnie, zmieniaj tempo,
  • zawieszaj głos,
  • utrzymuj kontakt wzrokowy,
  • pomagaj sobie gestem, mimiką twarzy,
  • zwracaj uwagę na reakcję odbiorcy.